Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. spalio 8 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Ūkinių bendrijų įstatymo projektas IXP-2827.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 10, "susilaikė" - 2 komiteto nariai):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: S.Lapėnas.

 

2.SVARSTYTA:

Individualių įmonių įstatymo projektas IXP-2624.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 9, "prieš" - 1 komiteto narys):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

3.SVARSTYTA:

Įmonių įstatymo 6 ir 12 straipsnių pakeitimo bei 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-2643.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Konstatuoti, kad:

1) šis įstatymas įsigalioja nuo Individualių įmonių įstatymo įsigaliojimo dienos;

2) Individualių įmonių įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.;

3) 2003 m. rugsėjo 15 d. Ekonomikos komitetas pritarė Įmonių įstatymo, jį keitusių bei su juo susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui (IXP-2791), kuris įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

2. Atsižvelgiant į 1 punkte išdėstytas aplinkybes, įstatymo projektą atmesti.

3. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas Asociacijų įstatymo projekto IXP-1757(2) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

5. SVARSTYTA:

Pasirengimas Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 1, 3, 4, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2576 ir Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2576(A) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, P.Vilką komiteto patarėją V.Strimaitį ir padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" projekto IXP-2466 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, A.Vazbį ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 
Naujausi pakeitimai - 2003 10 09.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas