Lietuvos Respublikos Seimas

2003-10-06

Seimo Užsienio reikalų komitetas nutarė pratęsti įstatymo dėl Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo ir Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo Protokolo ratifikavimo projekto Nr. IXP-2870 svarstymą, kai Sveikatos apsaugos ministerija pateiks Komitetui papildomą medžiagą

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo dėl Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo ir Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo Protokolo ratifikavimo projektą Nr. IXP-2870. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai nutarė pratęsti teikiamo ratifikavimo įstatymo projektą, kai Sveikatos apsaugos ministerija pateiks Komitetui papildomą medžiagą. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Sergejus Dmitrijevas, Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorė Romalda Baranauskienė bei Seimo Teisės departamento tarptautinės teisės grupės vyresnysis patarėjas Justinas Žilinskas. Prisijungdamos prie minėtos Konvencijos, šalys įsipareigoja imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad monografijos, kurios bus priimtos pagal šios Konvencijos straipsnius ir sudarys Europos farmakopėją, taptų oficialiais standartais, taikomais jų šalyse. Europos farmakopėja, kaip vieninga standartų visuma, įgalina laisvą medikamentų bei reagentų judėjimą Europos ir kitose rinkose, o taip pat standartinius terminus, vartojamus vaistų registracijai, pagamintų vaistų pakuočių ir informacinių lapelių vartotojams ženklinimą. Vieninga standartų sistema užtikrina vieningą kontrolę, kuri savo ruožtu – saugumą vartotojams.

Įstatymo dėl laisvosios prekybos sutarčių denonsavimo projektas Nr. IXP-2871. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pratęsti laisvosios prekybos sutarčių denonsavimo projekto svarstymą kito Komiteto posėdžio metu, Užsienio reikalų ministerijai pateikus patobulintą denonsavimo įstatymo projektą pagal Komiteto narių išsakytas pastabas. Denonsavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Sergejus Dmitrijevas, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Giedrius Čekuolis bei Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento Užsienio prekybos politikos skyriaus vedėja Lina Viltrakienė. 2003 m. balandžio 16 d. pasirašydama Stojimo į Europos Sąjungą sutartį, Lietuvos Respublika įsipareigojo nutraukti dvišales bei daugiašales laisvosios prekybos sutartis pagal Akto dėl stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų 6 straipsnio 10 punktą (citata: "Nuo įstojimo dienos naujosios valstybės narės pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių, sudarytų su trečiosiomis šalimis, įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį"), nes nuo narystės Europos Sąjungoje datos bus perimta ES Acquis, reglamentuojanti Europos Sąjungos bendrąją rinką bei išorinius prekybinius santykius. Taigi, Lietuvos Respublikos Seimas pagal stojimo į ES sutarties įsipareigojimus turės denonsuoti laisvosios prekybos sutartis su šiomis valstybėmis: Bulgarijos, Čekijos, Kroatijos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos, Vengrijos Respublikomis bei Ukraina ir Rumunija, o taip pat trišales laisvosios prekybos sutartis: Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos laisvos prekybos sutartį, pasirašytą 1993 m. rugsėjo 13 d. Taline, ratifikuotą Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. I-379, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutartį dėl laisvosios prekybos žemės ūkio prekėmis, pasirašytą 1996 m. birželio 16 d. Vilniuje, ratifikuotą Lietuvos Respublikos 1996 m. liepos 4 d. įstatymu Nr. I-1437, Sutartį dėl netarifinių barjerų prekyboje panaikinimo tarp Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos, pasirašytą 1997 m. lapkričio 20 d. Rygoje, ratifikuotą Lietuvos Respublikos 1998 m. vasario 24 d. įstatymu Nr. VIII-644, Lietuvos Respublikos ir ELPA valstybių laisvosios prekybos sutartį, pasirašytą 1995 m. gruodžio 7 d. Cermate (Šveicarija), ratifikuotą Lietuvos Respublikos 1996 m. spalio 8 d. įstatymu Nr. I-1566. Laisvosios prekybos sutarčių nuostatose yra užfiksuota, kad sutartys nustos galioti praėjus 6 mėnesiams nuo datos, kai susitariančios šalys gaus pranešimus apie Lietuvos Respublikos konstitucinių reikalavimų dėl šių sutarčių nutraukimo įvykdymą. Kadangi šios sutartys turi nustoti galiojusios 2004 m. gegužės 1 dieną, Lietuvos Respublikos notas apie sutarčių denonsavimą susitariančios šalys turi gauti iki š.m. lapkričio 1 dienos. Šias notas Užsienio reikalų ministerija galės išsiuntinėti Lietuvos Respublikos Seimui priėmus įstatymą dėl laisvosios prekybos sutarčių denonsavimo.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 06.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas