Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 6 d. posėdyje

 

Svarstytas Kino įstatymo 6, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininkas G. Lukšas prieštaravo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies pakeitimui, išbraukiant 2-ąjį punktą, kadangi šis punktas nurodo svarbų Nacionalinio kino rėmimo programos šaltinį. G. Lukšas motyvavo tuo, kad palikti 50% atskaitymų nuo mokesčio už televizijos stočių ir kabelinės televizijos veiklos licencijas administruoti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui netikslinga, nes šis fondas neremia filmų gamybos. Jo paramos objektas – periodinės švietėjiškos audiovizualinės laidos bei programos.

Komitetas balsavo už Kino įstatymo 6, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kadangi lėšos, kurios būtų skirtos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, suteiktų galimybę įgyvendinti nemažai regioninių audiovizualinių projektų.

Komitetas atsižvelgė į Kinematografininkų sąjungos išsakytą poziciją, jog tokiu būdu Nacionalinio kino rėmimo programa netenka svarbaus finansavimo šaltinio ir pažadėjo ieškoti papildomų lėšų valstybės biudžete.

Svarstytas Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymo projektas bei 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Šiuo klausimu pasisakė vaikų psichologas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ekspertas dr. V. Blažys, kuriuo nuomone, nepilnamečio, padariusio nusikaltimą, duomenys turėtų būti įslaptinti, taip jam sudarant palankesnes sąlygas psitaisyti bei integtegruotis į visuomenę.

Svarstytas Seimo nario P. Jakučionio siūlymas 5 straipsnio 1 dalies pirmame punkte išbraukti žodį “nuteistojo”. Siūlymas motyvuojamas tuo, kad pastaruoju metu nepilnamečiai padaro vis daugiau ypatingai žiaurių nusikaltimų ir nuteistojo duomenų paviešinimas galėtų tapti tam tikru prevenciniu veiksniu. Komitetas šiam siūlymui nepritarė.

Komitetas pritarė LR nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui.

Taip pat posėdyje buvo svarstomas Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, kuriame siūloma išplėsti gyventojų bendrosios kultūros ugdymo sampratą kultūros renginių plėtrą skatinančių projektų finansavimo sąvoka. Projekte siūloma pakeisti 7 straipsnio 10 dalį ir išdėstyti ją taip: gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas ( muziejų, teatrų bei kitų kultūros įstaigų steigimas ir jų veiklos priežiūra), savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas ir jų veiklos priežiūra, kultūros renginių, kultūros pkėtrą skatinančių projektų finansavimas.

Komitetas nusprendė už pataisytą redakciją balsuoti kitame posėdyje.

Komiteto posėdyje buvo svarstytas LR pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kurio tikslas – suvienodinti konkurencijos sąlygas visiems juridiniams asmenims, kurie vykdo ūkinę – komercinę veiklą. Seimo narys J. Veselka pakomentavo komiteto nariams savo pasiūlymą, kuriam po diskusijų nepritarta - komiteto nuomone, tokio punkto įsigaliojimas galėtų sužlugdyti daugelio pelno nesiekiančių organizacijų veiklą.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 06.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas