Lietuvos Respublikos Seimas

Pranešimas spaudai 2003 10 06

Komitetas, dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministrui, išnagrinėjo ir pritarė pateiktiems pasiūlymus Lietuvos Respublikos Odontologų rūmų įstatymo projektui Nr.IXP-1061(6).

Komitetas, dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministrui Juozui Olekui, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Bendrosios rinkos departamento direktorei Nijolei Katinienei, Valstybinės tabako ir alkoholio tarnybos direktoriui Česlovui Balsiui, UAB "Philip Morris Lietuva" korporacijos reikalų vadovui Sigitui Baltuškai, tęsė Lietuvos Respublikos Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir LR Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr.IXP-2774 svarstymą. Komitetas iš dalies pritarė pateiktoms Seimo Teisės departamento išvadoms ir iš esmės pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktiems siūlymams, bei pastaboms.

Nutarta pritarti projektui su pasiūlymais.

Komitetas taip pat tęsė LR Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-2774 svarstymą. Pateiktiems Jurgio Razmos bei Stasio Kružinausko ir Domininko Veličkos pasiūlymams nutarta nepritari; Sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymams - pritarti; Seimo teisės departamento išvadoms - pritarti iš dalies. Nutarta pritarti projektui su pasiūlymais.

Komitetas, išnagrinėjęs įstatymo dėl konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo ir konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo Protokolo ratifikavimo projektą, nutarė projektui pritarti.

Komitete, pristatė Aplinkos ministerijos sekretorius Julius Laiconas Kremavimo įstatymo projektą Nr.IXP-2838. Kremavimo įstatymo projektas parengtas, siekiant reglamentuoti kremavimo veiklą ir kremavimo paslaugų teikimą. Įstatymo svarstymas bus tęsiamas kitame posėdyje.

Komitetas atidėjo Sveikatos draudimo įstatymo 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-2838 svarstymą. Svarstymas bus tęsiamas pateikus Vyriausybei išvadą dėl minėto projekto.

 

 

 

 

 

 

 




Naujausi pakeitimai - 2003 10 06.
Jolita Matuzienė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas