Lietuvos Respublikos Seimas

2003-10-01 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-10-01

 

Komitetas 2003-10-01 posėdyje svarstė Kremavimo įstatymo projektą Nr.IXP-2862. Kremavimo įstatymo projektu siekiama reglamentuoti kremavimo veiklą ir kremavimo paslaugų teikimą. Naujas Civilinis kodeksas nurodo, kad asmuo raštu gali nustatyti savo kūno panaudojimo būdą po mirties, laidojimo tvarką ir būdą. Projekte siūloma nustatyti, kokiu būdu turi būti pareikšta asmens valia dėl kremavimo, kokius dokumentus pateikus gali būti atliekamas palaikų kremavimas, atvejai, kada palaikus kremuoti draudžiama ir kt. atvejai. Komitetas bendru sutarimu pritarė įstatymo projektui.

Dalyvaujant Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus komisarei – inspektorei Jolantai Vižinienei, Komitetas svarstė Azartinių lošimų įstatymo 10, 20, 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2861ES. Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad draudimas lošti azartinius lošimus taikomas ne tik valstybės tarnautojams, bet ir pareigūnams, kurie vykdo lošimų organizavimo priežiūrą ir kontrolę. Taip pat įstatymo projektu siūloma nustatyti visų asmenų, įeinančių į lošimo namus, taip pat lošimų namų klientų, jeigu jie keičia grynuosius pinigus į žetonus arba įmoka ar laimi sumą, viršijančią 3 500 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, tapatybę. Komitetas iš esmės pritarė įstatymo projektui, tačiau siūlo atsisakyti nuostatos, kad asmens tapatybė būtų nustatoma visų įeinančių į lošimo namus asmenų.

Taip pat Komitetas pritarė Asmenų turto įsigijimo ir pajamų teisėtumo pagrindimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-2736, kuriuo siūloma išplėsti asmenų ratą, kuriems galėtų būti taikomas įpareigojimas pagrįsti turto įsigijimo ir pajamų teisėtumą. Asmenų ratas praplečiamas, atsižvelgiant į Operatyvinės veiklos įstatymo ir Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nuostatas. Svarstyme dalyvavo Seimo narys Alvydas Sadeckas.

Dalyvaujant Teisės projektų ir tyrimų centro konsultantui, advokatui Kęstučiui Čilinskui, Komitetas svarstė klausimą “Dėl nukentėjusiojo teisių užtikrinimo naujajame Baudžiamojo proceso kodekse”. Komitetas pritarė, kad būtų parengtos Baudžiamojo proceso kodekso pataisos, panaikinančios prieštaravimus tarp Kodekso 116 ir 151 straipsnių tam, kad būtų užtikrintos nukentėjusiojo teisės.

Komitetas svarstydamas Vyriausybės informaciją apie Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo įgyvendinimo būklę valstybės institucijose, išklausė Vidaus reikalų ministerijos Informatikos ir ryšių departamento atstovo Vyganto Ivanausko informaciją apie šio įstatymo įgyvendinimą jų sistemoje.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kito posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 06.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas