Lietuvos Respublikos Seimas

Įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties turi būti griežtesnis, pabrėžia parlamento vadovas

2003 m. spalio 2 d. pranešimas VIR

Seimo Pirmininkas savo kabinete surengė pasitarimą, kurio tikslas buvo detaliai išnagrinėti įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties projekto nuostatas.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas kėlė klausimą, ar šio projekto nuostatos atitinka šiandieninę situaciją, ar pakankamai griežtai įstatymo projekte nustatyta užsieniečių patekimo ir buvimo šalyje tvarka.

Pasitarime dalyvavo įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties rengusios darbo grupės nariai – Vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Valstybės saugumo departamento atstovus Susitikime taip pat dalyvaus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Alvydas Sadeckas, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Andriukaitis.

Seimo Pirmininkas akcentavo, kad Lietuva neturi tapti tranzitiniu punktu nelegaliems migrantams, todėl labai svarbu, kad įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatos būtų sugriežtintos, pataisytos ir maksimaliai atitinkančios šiandienos reikalavimus. „Mes jau matome nemažai valstybių skinančių pernelyg liberalios migracinės politikos vaisius, todėl Lietuvoje neturi būti sudaromos šiltnamio sąlygos nelegaliems migrantams“, sakė parlamento vadovas.

A. Paulauskas taip pat pabrėžė, kad atsakingų institucijų atstovai privalo užtikrinti, jog įstatyme negali likti spragų, leidžiančių nelegaliems migrantams išvengti atsakomybės už padarytus nusižengimus, aiškiau ir griežčiau turi būti reglamentuota migrantų ir politinio prieglobsčio prašytojų buvimo Lietuvoje tvarka.

Įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties pakeis Lietuvoje iki šiol galiojančius du įstatymus – įstatymą dėl pabėgėlio statuso ir įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties.

Naujasis teisės aktas nustatys užsieniečių atvykimo, buvimo ir gyvenimo, prieglobsčio suteikimo, integracijos ir natūralizacijos, išvykimo tvarką, sprendimų dėl užsieniečių teisinės padėties apskundimo tvarką bei reglamentuos kitus užsieniečių teisinės padėties Lietuvoje klausimus.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2003 10 02.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2003 metai

LR Seimas