Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 1 d. posėdyje

 

Svarstyti Komiteto pirmininko Rolando Pavilionio pristatyti klausimai dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų, dėl doktorantūros teisių mokslo ir studijų institucijoms bei dėl humanitarinių ir socialinių mokslų mokslinių publikacijų. Be Seimo narių posėdyje dalyvavo ir pasisakė Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Saulius Vengris, departamento direktorius Albertas Žalys, konsultantas Giedrius Viliūnas, Istorijos instituto direktorius Alvydas Nikžentaitis, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas Eugenijus Butkus, Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius Algirdas Gaižutis, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Zenonas Rudzikas, Rektorių konferencijos prezidentas Juozas Antanavičius, Mokslo institutų direktorių konferencijos pirmininkas Steponas Ašmontas, Studijų kokybės vertinimo centro vyriausiasis specialistas Vytautas Daujotis, Mokslininkų sąjungos pirmininkas Vygintas Gontis.

Diskusijoje buvo išsakytos nuomonės dėl pernelyg griežtų kvalifikacinių reikalavimų socialinių ir humanitarinių disciplinų mokslo darbuotojams ir dėstytojams, dėl kurių kai kurių universitetų kai kurios mokslų kryptys neteko teisės organizuoti doktorantūros studijų. Taip pat siūlyta praplėsti mokslinių leidinių sąrašą, kad jis būtų palankesnis socialinių ir humanitarinių mokslų specialistams.

Komiteto nariai, išklausę visas nuomones, nusprendė prašyti Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos mokslų akademijos, Rektorių konferencijos, kitų suinteresuotų institucijų per 2 savaites pateikti Komitetui pasiūlymus šiais klausimais.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 02.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas