Lietuvos Respublikos Seimas

2003 10 01 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Aplinkos apsaugos komitete Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 6, 8, 25, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo nauju dvyliktuoju skirsniu įstatymo projekto Nr.IXP- 28494, nuspręsta daryti svarstyme pertrauką iki spalio 15 dienos.

Po svarstymo Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės šalių aplinkos apsaugos finansų korporacijos (“NEFCO”) susitarimo dėl NEFCO teisinio statuso Lietuvoje ratifikavimo” projekto Nr.IXP-2851 nuspręsta pritarti Įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 01.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas