Lietuvos Respublikos Seimas

apie2003.09.29 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2003-09-29 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Vietos savivaldos įstatymo 3, 15, 17, 21, 27, 28, 29, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo keturioliktuoju skirsniu įstatymo projektą IXP–2647

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. ((Balsavimo rezultatai: 5 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.) Šiuo įstatymo projektu savivaldybių kontrolieriai turės atlikti savivaldybių vidaus ir išorės auditą. Nuo sausio 1 d. savivaldybėse turi būti įsteigtos vidaus audito tarnybos, kurios atliks vidaus auditą savivaldybėse ir jų įmonėse bei organizacijose. Vidaus audito tarnybos bus atskaitingos savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybių kontrolieriai, kontrolierių tarnybos atliks savivaldybių išorės finansinį ir veiklos auditą. Savivaldybių kontrolieriai, kontrolierių tarnybos bus atskaitingi savivaldybių taryboms ir bus prižiūrimi ir jiems metodiškai vadovaus Valstybės kontrolė.

- Viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2655

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: 5 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.)

- Vyriausybės įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1954(2)

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “už“)

- Seimo kontrolierių įstatymo 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1955(2)

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “už“.)

- Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1956(2)

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto iđvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “uţ“.)

- Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą - IXP-1957(2)

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “uţ“.)

- Policijos veiklos įstatymo 6 ir 12 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą IXP-1958(2)

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “uţ“.)

- Vietos savivaldos įstatymo 21, 28 straipsnių pakeitimo ir 29 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1959(2)

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, papildytam 4, 20, 31 ir 38 straipsniais ir komiteto iđvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “uţ“.)

- Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektŕ IXP-2684

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Prezidento įstatymo 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 ir 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21 straipsniu įstatymo projektŕ IXP-2747

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką kol bus gauta papildomo Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Rinkimų į Europos parlamentą įstatymo projektą IXP-2751

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką iki bus gauta papildomo Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2656

nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-2275

nusprendė: Daryti svarstymo pertraukŕ. Prađyti Lietuvos savivaldybių asociacijos nuomonės. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Darbo tarybų įstatymo projektą IXP-2717

nusprendė: Iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Tarptautinės Darbo Organizacijos, Seimo Teisės departamento išvadą bei posėdyje pritartus komiteto siūlymus. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Kitais klausimais komitetas išklausė Vidaus reikalų valstybės sekretoriaus E.Gusto informaciją apie Vyriausybės programos vykdymą. Išklausęs informaciją komitetas paprašė Vidaus reikalų ministerijos papunkčiui įvertinti Vyriausybės pragramos priemonių planą ir pateikti kitam posėdžiui.

Informaciją parengė:

VVSK sekretoriato

padėjėja G.Jasaitienė gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 10 01.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas