Lietuvos Respublikos Seimas

Pranešimas spaudai 2003 09 22

Š.m. rugsėjo 22 d. Komitetas, dalyvaujant Valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotojai A.Kulik, Vilniaus teritorinės ligonių kasos direktoriui G.Kacevičiui, Raseinių ligoninės direktoriui V.Merkliopui, Lietuvos ligoninių asociacijos atstovui K.Pliauskai išklausė VLK informaciją apie 2003-09-17 darbo grupės pakartotiną asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir organizacijų pateiktų pastabų ir siūlymų dėl stacionarinių paslaugų grupių sąrašų tobulinimo svarstymą. Komitetas nutarė siūlyti Sveikatos apsaugos ministrui sudaryti monitoringo (stebėsenos) darbo grupę, šiam klausimui spręsti - atlikti ekonominę analizę. Grupę sudaryti tiek iš rajoninių, tiek iš universitetinių ligoninių atstovų, taip pat proporcingai įtraukti į grupės sudėtį Sveikatos reikalų komiteto, Lietuvos gydytojų sąjungos, Lietuvos Ligoninių Asociacijos, ir kt organizacijų atstovus.

Komitetas, dalyvaujant Sveikato
s teisės ir ekonomikos centro direktorei J.Kumpienei, Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos departamento direktoriui A.Janulioniui, Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos komiteto pirmininkei J.Noreikienei, sveikatos skyriaus vedėjai I.Čebotariovai, Vilniaus apskrities viršininkui F.Kolosauskui, vyr. specialistui A.Gabrelavičiui, vicemerui G.Paviržiui, Sveikatos apsaugos viceministrui G.Černiauskas, patarėjui P.Šerpyčiui buvo diskutuojama dėl Vilniaus miesto sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo plano. Komitetas atkreipė dėmesį, kad vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-18 nutarimo Nr.355 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo strategijos patvirtinimo" 2 punktą, parengtas bei Vyriausybei pateiktas Vilniaus apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planas nebuvo pilnai suderintas su Vilniaus miesto savivaldybe, taip pateiktas nepakankamas ekonominis ir socialinis planų pagrindimas. Paprašyta Sveikatos apsaugos ministeriją suderinti sprendimus su Vilniaus miesto savivaldybe bei informuoti apie tai Komitetą. J.Kumpienė pateikė dėl tolimesnį Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planų derinimo tvarkos projektą. Šio klausimo svarstymą Komitetas tęs kitame posėdyje.

Komitetas bendru sutarimu, dalyvaujant Vilniaus kraujo direktoriui V.Šaduikiui, nutarė iš dalies pritarti pateiktoms Seimo Teisės departamento išvadoms dėl Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo 1, 2, 5, 7, 11, 16, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir IV skyriaus bei 14 straipsnio pripažinimo netekusiais galios įstatymo bei teikti įstatymo projektą svarstymui Seimo posėdyje.

Komitetas, dalyvaujant Žmogiškųjų išteklių ir informacijos valdymo skyriaus vedėjui L.Paškevičius, Stomatologų sąjungos viceprezidentei A.Tutkuvienei, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovams svarstė Odontologų rūmų įstatymo projektą. Komitetas iš dalies pritarė pateiktoms Teisės departamento pastaboms bei nutarė teikti pasiūlymus dėl projekto tobulinimo.

Komitetas patvirtino 2003 m. Sveikatos reikalų komiteto rudens sesijos darbo planą.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 30.
Jolita Matuzienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas