Lietuvos Respublikos Seimas

Pranešimas spaudai 2003 09 29

Š.m. rugsėjo 29 d. Komitetas dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretoriui Vidmantui Jonui Žilinskui, ministerijos sekretoriui Sauliui Janoniui, Techninių dujų pramonės asociacijos prezidentui Mindaugui Lužiui, UAB "AGA" rinkodaros ir pardavimų direktoriui Dainiui Jurevičiui, UAB "Elme Messer Lit." direktoriui Romui Kučinskui išklausė informaciją dėl medicininio deguonies gamybos ir tiekimo problemų. Komitetas nutarė mėnesio laikotarpyje Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamentui pavesti susitikti su Techninių dujų pramonės asociacijos atstovais bei suderinti klausimus dėl medicininio deguonies gamybos ir tiekimo, diegiant Geros gamybos praktikos reikalavimus medicininį deguonį gaminančiose įmonėse.

Komitetas dalyvaujant Vilniaus ir Kauno apskričių sveikatos priežiūros įstaigų atstovams, išklausė savivaldybių informaciją dėl apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planų derinimo su jomis eigos. Komitetas nutarė siūlyti Vilniaus apskrities viršininko administracijai Vilniaus apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo plano projektą, prieš pateikiant Vyriausybei, suderinti su savivaldybėmis ir pateikti Komitetui ir Sveikatos apsaugos ministerijai tai patvirtinantį dokumentą. Atsižvelgiant, kad Kauno apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacijos plano projektas su daugeliu apskrities savivaldybių suderintas, Komitetas nutarė siūlyti Kauno apskrities viršininko administracijai ir Sveikatos apsaugos ministerijai išnagrinėti ir įvertinti pastabas Kaišiadorių, Birštono, Kėdainių bei Kauno rajono savivaldybių, pasiūlant galimus restruktūrizacijos plano projekto pakeitimus. Apie pasikeitimus informuoti Sveikatos apsaugos ministeriją ir Komitetą.

Posėdyje pritarta nuostatai, kad apskričių restruktūrizacijos planų projektai būtų apsvarstyti atitinkamai Vilniaus ir Kauno Regiono plėtros tarybos posėdžiuose.

Komitetas pasiūlė Sveikatos apsaugos ministerijai sudaryti sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo ir stacionarinių sveikatos įstaigų priežiūros paslaugų apmokėjimo įgyvendinimo monitoringo (stebėsenos) darbo grupę.

Komitetas, dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos minėtiems atstovams bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Bendrosios rinkos departamento direktorei Nijolei Katinienei, Valstybinės Tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos direktoriaus pavaduotojai Gražinai Bielian išklausė Ūkio ministerijos informaciją dėl Lietuvos Respublikos Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr.IXP-IXP-2802. Komitetas nutarė svarstymą minėto įstatymo projekto tęsti kitame posėdyje.

Komitetas išklausęs Ūkio ministerijos informaciją dėl LR Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-2774, nutarė svarstymą minėto įstatymo projekto tęsti kitame posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 30.
Jolita Matuzienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas