Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. rugsėjo 29d. komiteto posėdis

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis

2003-09-29

 

SVARSTYTA: Prezidento įstatymo 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 ir 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2747

NUSPRĘSTA:

Iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Policijos veiklos įstatymo 6 ir 12 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-1958(2)

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą ir Policijos veiklos įstatymo 6 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

„1. Policija, nepažeisdama įstatymais ginamų asmens bei visuomenės interesų, apie savo veiklą teisės aktų nustatyta tvarka informuoja valstybės ir savivaldybių institucijas bei visuomenę. Policijos generalinis komisaras vieną kartą per pusmetį teikia visuomenei informaciją apie policijos veiklą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto tinklapyje.“

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2039

NUSPRĘSTA:

  • Atmesti pateiktą įstatymo projektą: kadangi:

  1. šiuo metu galiojanti ATPK 123 str. redakcija atitinka LR transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo įstatymo nuostatas;
  2. šis projektas yra lydintis pagrindinį įstatymo projektą IXP-2038, kurį pagrindinis Biudžeto ir finansų komitetas siūlo atmesti.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 173(19), 214(19), 214(20), 214(21), 214(22), 247(8), 247(9) straipsniais, 214(7) straipsnio pakeitimo ir papildymo, 224 ir 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2776 ES

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į pateiktas pastabas, kurioms komitetas pritarė.

SVARSTYTA: Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2616

NUSPRĘSTA:

1. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė, taip pat į komiteto pasiūlymą:

2. Vadovaujantis Seimo statuto 138, 145 straipsniais prašyti Vyriausybės išvadų dėl šio įstatymo projekto.

SVARSTYTA: Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2617

NUSPRĘSTA:

1. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė, taip pat į komiteto pasiūlymą:

2. Vadovaujantis Seimo statuto 138, 145 straipsniais prašyti Vyriausybės išvadų dėl šio įstatymo projekto.

SVARSTYTA: Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2618

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė, taip pat į komiteto pasiūlymus:

1. Iš įstatymo projekto išbraukti: preambulės pastraipą “1988-1990 m. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis į kovą dėl valstybės nepriklausomybės atkūrimo sugebėjo suburti plačius visuomenės sluoksnius; “ ir 5 straipsnio 1 dalies 2 punktą;

2. Vadovaujantis Seimo statuto 138, 145 straipsniais prašyti Vyriausybės išvadų dėl šio įstatymo projekto.

SVARSTYTA: Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2452(3)

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui atmesti įstatymo projektą IXP-2452(3), kadangi Teisės ir teisėtvarkos komitetas iš esmės pritarė projektui IXP-2452 A, siūlydamas iš šio projekto aktualias nuostatas perkelti į projektą IXP-2452 A.

SVARSTYTA: Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2452 A

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymus:

1. 2 straipsnio 2 dalyje po žodžių “abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę” įrašyti žodžius “dingę be žinios, abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo įkalinti ir įkalinimo metu mirė”,

2. 2 straipsnio 4 dalyje po žodžių “iš valstybės biudžeto” išbraukti žodžius ir skaičius “iki 2005 m. gruodžio 31 d.”- nenustatant jokios datos.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 29.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas