Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-09-24

 

Komitetas 2003-09-24 posėdyje svarstė Įstatymo “Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 – 1991 12 31)” 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2323. Svarstyme dalyvavo Seimo narys Algimantas Valentinas Indriūnas, Socialines apsaugos ir darbo ministerijos Nukentėjusiųjų asmenų ir socialinės rizikos skyriaus vedėjas Vytas Miliauskas. Galiojančiame įstatyme termino nustatymas yra neteisingas sprendimas, nes lieka nuskriausta asmenų, sužalotų atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimų dalis, kuri dėl vienokių ar kitokių priežasčių nesuspėjo laiku pateikti reikiamus dokumentus ir todėl prarado galimybę gauti valstybės paramą, todel Komitetas bendru sutarimu pritarė įstatymo pataisai Nr.IXP-2323, kurioje siūloma išbraukti nuostatą, kad "kompensacijos išmokamos šiame įstatyme nurodytiems asmenims, jeigu jie kreipėsi dėl kompensacijų iki 1997 m. rugpjūčio 1 d.".

Komitetas tęsė klausymus dėl Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” projekto Nr.IXP-2784ES ir Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” gyvendinimo įstatymo projekto Nr.IXP-2785. Klausymuose dalyvavo Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis, Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys Egidijus Klumbys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto patarėja Loreta Zdanavičienė, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto patarėjas Vaidotas Bacevičius, Europos reikalų komiteto padėjėjas Andrej Didenko, Jaunimo ir sporto reikalų komisijos patarėja Rasa Kučinskienė, Vidaus reikalų ministerijos sekretorius Anatolijus Rimkevičius, Migracijos departamento direktorius Almantas Gavėnas, Departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus vedėja Liucija Voišnis ir Teisės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistė Ingrida Barkauskaitė, Valstybės saugumo departamento atstovas A.Mikutis, Europos teisės departamento vyr. specialistės Daiva Steponienė ir Rūta Mackevičienė, Europos komiteto Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centro generalinis direktorius Audrius Ažubalis. Komitete vyko diskusija dėl įstatymo projekto atitikimo Europos Sąjungos teisės aktams. Šiuo metu daugelis iš jų, kuriais remiantis buvo parengtas projektas, nėra oficialiai išversti, todėl Komitetas nusprendė daryti svarstyme pertrauką ir prašyti Teisingumo ministerijos bei Europos teisės departamento išvadų bei įvertinimo, kokiais Europos Sąjungos teisės aktais galima remtis, svarstant šį projektą.

Dalyvaujant Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento direktoriui Tomui Baranovui ir UAB “Gabija” direktoriui Anatolijui Čupkovui, Komitetas svarstė klausimą, susijusį su antstolių darbu. Komiteto nuomone, vykdant valstybinę funkciją – priverstinį teismo sprendimų įgyvendinimą – antstoliams išieškomos nepamatuotai didelės pinigų sumos antstolių atlyginimams, vykdomųjų dokumentų surašymams bei vykdomųjų bylų užvedimams, todėl Komitetas mano, jog reikia sudaryti darbo grupę šiai problemai spręsti.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės posėdžio darbotvarkė.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 26.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas