Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-09-24 d. posėdį(Nr.30)

Kaimo reikalų komiteto posėdyje buvo svarstytas Kvotinio cukraus gamybos mokesčio ir papildomo cukraus gamybos mokesčio įstatymo projektas (Nr.IXP-2770ES). Bendru sutarimu nuspręsta iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui bei pasiūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Žemės ūkio ministerijos pastabas ir Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą.

Svarstant Komitete Mokesčių administravimo įstatymo 5,61 ir 7 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą (Nr.2771ES) bendru sutarimu pritarta iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą.

Svarstant Komitete Pelno mokesčio įstatymo 2 ir 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (Nr.IXP-2823) buvo priimtas sprendimas iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, pasiūlyti pagrindiniam komitetui pritarti Asociacijos Lietuvos kredito unijos pasiūlymams dėl šioms unijoms anksčiau teikiamų mokestinių lengvatų atstatymo bei pritarti Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus siūlymui, kad paslaugų žemės ūkiui sąrašą, kurioms taikomos mokestinės lengvatos, patvirtintų Finansų ir Žemės ūkio ministrai.

Komitetas bendru sutarimu pritarė iniciatorių pateiktam Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui (Nr.IXP-2824).

Svarstant Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (Nr. IXP-2825) Komitetas bendru sutarimu nusprendė:

1. iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui;

2. pasiūlyti pagrindiniam komitetui šio įstatymo projekto 129 straipsnio 12 dalies 2 punktą išdėstyti taip: "2) žemės ūkio bendrovių ir kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) - žemės ūkio veiklos subjektų paslaugos žemės ūkiui, teikiamos savo nariams, pagal Finansų ministro, patvirtintą PVM neapmokestinamų paslaugų žemės ūkiui sąrašą, suderintą su Žemės ūkio ministru".

Komitetas bendru sutarimu pritarė iniciatorių pateiktam Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui (Nr.IXP-2826), atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos teisės departamento pastabą.

Svarstant Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 7 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr.IXP-2517) buvo nuspręsta grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto, Europos teisės departamento prie LRV ir LR Vyriausybės išvadas.

Į Kaimo reikalų komitetą kreipėsi Lietuvos ūkininkų sąjungos, Joniškio ir Pakruojo rajono žemdirbių atstovai, prašydami sudaryti vyriausybinę komisiją, siekiant įvertinti šių metų rugpjūčio mėnesį dėl nepalankių orų sąlygų patirtų didelių grūdinių kultūrų ir rapsų nuostolius bei surasti galimybę šiuos nuostolius kompensuoti.

Komitetas nusprendė kreiptis į Vyriausybė bei Žemės ūkio ministeriją dėl komisijos sudarymo šiaurės Lietuvos ir Žemaitijos regiono ūkių nuostoliams įvertinti ir pagal galimybę kompensuoti. Komitetas atkreipė dėmesį į tai, kad žemdirbiams reikėtų drausti žieminių ir vasarinių žemės ūkio kultūrų pasėlius ir numatė artimiausiame posėdyje apsvarstyti pasėlių draudimo klausimus.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2003 09 25.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas