Lietuvos Respublikos Seimas

2003 09 22 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės šalių aplinkos apsaugos finansų korporacijos ("NEFCO") susitarimo dėl NEFCO teisinio statuso Lietuvoje ratifikavimo" projekto Nr.IXP-2851 nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Macaitį ir H.Žukauską; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės šalių aplinkos apsaugos finansų korporacijos ("NEFCO") susitarimo dėl NEFCO teisinio statuso Lietuvoje ratifikavimo" projekto Nr.IXP-2851 pasiūlymų ir pastabų laukia iki 2003 m. spalio 1 d.; prašyti Seimo papildomų komitetų, visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas bei pastabas, pasiūlymus ir pataisas Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės šalių aplinkos apsaugos finansų korporacijos ("NEFCO") susitarimo dėl NEFCO teisinio statuso Lietuvoje ratifikavimo" projekto Nr.IXP-2851 iki 2003 m. spalio 1 d.; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2003 m. spalio 1 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Įstatymo projekto Nr.IXP-2851 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2003 m. spalio 1 d.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 23.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas