Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. rugsėjo 22 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo paskirto papildomu komitetu - Biudžeto ir finansų komiteto - 2003-09-08 d. išvada Investicinių bendrovių įstatymo 9 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui IXP-2129.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Iš esmės pritarti papildomo komiteto išvadai ir įstatymo projekto IXP-2129 nesvarstyti.

2. Konstatuoti, kad įstatymo projekto IXP-2129 nesvarstyti dėl 2003-07-25 d. įsigaliojusio Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (Žin., 2003, Nr.74-3424), pagal kurį Investicinių bendrovių įstatymas pripažintas netekusiu galios.

3. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

2.SVARSTYTA:

Statybos įstatymo 1, 2, 6, 8, 25, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo nauju dvyliktuoju skirsniu įstatymo projektas IXP-2849.

NUSPRĘSTA("už" balsavo 6, "prieš" - 1, "susilaikė" 4 komiteto nariai):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą įvertinus Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą.

3. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 

3.SVARSTYTA:

Įstatymo "Dėl Pasaulio turizmo organizacijos įstatų ratifikavimo" projektas IXP-2852.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Vaštakas.

 

4.SVARSTYTA:

Viešųjų pirkimų įstatymo 64 ir 65 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas IXP-2789.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 8, "susilaikė" - 2 komiteto nariai):

1. Įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į projekto svarstymo Ekonomikos komitete metu išdėstytas pastabas ir pasiūlymus, o taip pat į tai, kad:

- 2003 m. spalio mėnesį numatyta Seimui pateikti Viešųjų pirkimų įstatymo pataisų ir papildymų įstatymo projektą (kurio įsigaliojimas numatytas nuo 2004 m. sausio 1 d.);

- kad Viešųjų pirkimų įstatymo pataisas ir papildymus tikslinga nagrinėti kompleksiškai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Vaštakas.

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Eksporto kreditų draudimo dalyvaujant valstybei veiklos įstatymo projekto IXP-1348 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, R.Vaštaką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1906 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, P.Vilką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 5 ir 6 straipsnių bei priedėlio 4, 7, 9, 12, 14, 15, 19, 21, 23 skyrių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2798 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, K.D.Prunskienę ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įstatymo "Dėl laisvosios prekybos sutarčių denonsavimo" projekto IXP-2871 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Akcizų įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2869 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, A.Vazbį ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto IXP-2802 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 23.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas