Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. rugsėjo 22 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

KOMITETO POSĖDIS

2003-09-22

Komitetas, apsvarstęs Statybos įstatymo 1, 2, 6, 8, 25, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo nauju dvyliktuoju skirsniu įstatymo projektą IXP-2849, nusprendė siūlyti pagrindinaim komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė

Komitetas, apsvarstćs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 6 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2783, nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstćs Ūkinių bendrijų įstatymo projektą IXP-2827, nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė bei komiteto pasiūlymus:

1. Projekto 4 straipsnio 3 dalį siūlome išdėstyti taip:

"3. Komanditinės ūkinės bendrijos jungtinės veiklos sutartyje, be šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, turi būti nustatyta asmenų tapimo komanditoriais tvarka ir bendras komanditorių įnašų dydis į steigiamą komanditinę ūkinę bendriją."

2. Projekto 11 straipsnio 2 dalį siūlome išdėstyti taip:

" 2. Kiekvienas tikrasis narys, įgyvendindamas priimtus sprendimus, turi teisę veikti bendrijos vardu, jeigu bendrijos jungtinės veiklos sutartis nenustato, kad bendrijos vardu veikia vienas iš tikrųjų narių arba visi tikrieji nariai kartu kitaip. Jeigu bendrijos vardu turi teisę veikti tik visi tikrieji nariai kartu, sandorius pasirašo visi tikrieji nariai arba, esant kitų tikrųjų narių raštiškam sutikimui sudaryti sandorius rašytiniam įgaliojimui, juos gali pasirašyti vienas tikrasis narys."

3. Projekto 7 straipsnio 8 dalį siūlome išdėstyti taip:

"8. Kai prievolėms užtikrinti neužtenka bendrijos turto, bendrijos tikrieji nariai pagal bendrijos prievoles atsako solidariai visu savo turtu, o komanditoriai pagal komanditinės ūkinės bendrijos prievoles atsako tik tuo savo turtu, kurį įnešė į komanditinę ūkinę bendriją."

 

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Aidena Jankauskaitė,

2396795
Naujausi pakeitimai - 2003 09 22.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas