Lietuvos Respublikos Seimas

2003-09-22

Seimo Užsienio reikalų komitetas nutarė siūlyti pagrindiniam Žmogaus teisių komitetui daryti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ projekto Nr. IXP-2784 bei įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymo projekto Nr. IXP-2785 svarstyme pertrauką

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ projektą Nr. IXP-2784 bei Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymo projektą Nr. IXP-2785. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai nutarė pagrindiniam Komitetui siūlyti: 1) daryti įstatymo projekto svarstyme pertrauką; 2) sudaryti parlamentarų ir ekspertų darbo grupę, kuri, atsižvelgdama į suinteresuotų institucijų pastabas, parengtų patobulintą įstatymo projektą; 3) patobulintame įstatymo projekte išvengti dviprasmybių, nustatant užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimų sprendimo tvarką, Lietuvai tapus pilnateise ES nare. Įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Gediminas Kirkilas, Migracijos departamento direktorius Almantas Gavėnas, Saugumo departamento pareigūnas Algimantas Mikutis, Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Konsulinių sutarčių skyriaus pirmasis sekretorius Vytautas Velička, Seimo Teisės departamento Valstybinės teisės grupės vyriausioji specialistė Marytė Bagdonavičienė bei Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės grupės vyresnysis patarėjas Justinas Žilinskas. Pagrindinis teikiamų įstatymų projektų tikslas – suderinti užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančias teisės aktų nuostatas su Europos Sąjungos acquis reikalavimais bei nustatyti užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą.

Įstatymo „Dėl Pasaulio turizmo organizacijos įstatų ratifikavimo“ projektą Nr. IXP-2852. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas, Ūkio ministerijos valstybės sekretorius Kęstutis Miškinis bei Turizmo departamento direktorius Alvitis Lukoševičius. Pasaulio turizmo organizacija yra tarpvyriausybinio pobūdžio tarptautinė organizacija, įsteigta 1970 m., pertvarkius Tarptautinę oficialių turizmo organizacijų sąjungą. Pagrindinis šios organizacijos tikslas – turizmo skatinimas, rūpinantis ekonomine plėtra. Šiuo metu tikraisiais Pasaulinės turizmo organizacijos nariais yra 139 valstybės. Pagrindinės darbo kryptys: statistika, turizmo tyrimai bei ekonominė plėtra, mokymai, darnios turizmo plėtros skatinimas, turizmo paslaugų kokybės gerinimas, turizmo veiklos regionuose skatinimas, ryšių tarp Pasaulinės turizmo organizacijos narių skatinimas. Narystė šioje organizacijoje suteiktų galimybę Lietuvai visame pasaulyje propaguoti savo veiklą, prisidėti gerinant šalies įvaizdį pasaulyje, dalyvauti formuojant pasaulio turizmo politiką. Organizacija taip pat padėtų užmegzti naudingus ir reikiamus dvišalius kontaktus su kitomis šalimis-narėmis.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 22.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas