Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 03-09-17

 

Komitetas apsvarstė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2755 ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2756. Šiais įstatymų projektais numatoma suvienodinti nedirbančių profesinės karo tarnybos karių sutuoktinių, gyvenančių užsienyje kartu su profesinės karo tarnybos kariu, atliekančiu karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje, LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos socialines garantijas su nedirbančių valstybės tarnautojų sutuoktinių, gyvenančių užsienyje kartu su valstybės tarnautoju, dirbančiu Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje socialinėmis garantijomis. Nutarta pritarti komiteto patobulintiems įstatymų projektams.

Sekančiu klausimu komitetas apsvarstė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2718. Šiuo įstatymo projektu siekiama suderinti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas dėl individualia veikla užsiimančių asmenų su Gyventojų pajamų mokesčių įstatymu, kuris įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d. Nutarta pritarti komiteto patobulintam projektui.

Ketvirtu klausimu komitetas apsvarstė Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2459. Nutarta įstatymo projektą atmesti, nes komitetas nesutinka su įstatymo projekto iniciatorių nuomone, kad vaiko globos pašalpos dydis yra trečdaliu per didelis. Tačiau vaiko globos pašalpa ne kiekvienam vaikui yra 4 MGL dydžio, nes ji mažinama vaikui mokamos našlaičių pensijos arba alimentų dydžiu. "Užšaldyti" vaiko asmeninėje sąskaitoje jo studijoms, įsikūrimui ar pragyvenimui "perteklinį" trečdalį netikslinga, nes jam sulaukus pilnametystės bus mokama našlaičio stipendija, jei jis mokysis, o taip pat bus skirta pašalpa įsikurti. Taigi būtų tikslingiau sumažinti vaiko globos pašalpos dydį ir padidinti našlaičio stipendijos dydį arba įsikūrimo pašalpos dydį ar teikti kažkokią kitokią paramą. Kaip spręsti šiuos klausimus, turėtų atsakyti Vyriausybė, pateikdama naują Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo redakciją.

Komitetas nusprendė grąžinti iniciatoriams tobulinti Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1618. Patobulintame įstatymo projekte siūlome nustatyti, kad visi asmenys, kurie Antrojo pasaulinio karo metais buvo išvežti priverstiniams darbams, turėtų teisę į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją.

Komitetas taip pat nusprendė siūlyti Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos teisėkūros tobulinimo metmenų patvirtinimo ir jų įgyvendinimo“ projektą Nr. IXP-1514(2) pagrindiniam komitetui grąžinti iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus ir įvertinant Vyriausybės išvadą.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. IXP – 2835, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP – 2836, Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 2 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-2637, Sveikatos draudimo įstatymo 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-2838, Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-2839, Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-2840, Dėl papildomų socialinių garantijų šeimoms asmenų, nukentėjusių, kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę, nuo 1991 m. sausio 11-13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių" papildymo 6 straipsniu įstatymo projekto Nr. IXP-2842, Transporto lengvatų įstatymo 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2842, Valstybinių pensijų įstatymo 1, 4, 11, 12, 13 ir 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo 111 straipsniu įstatymo projekto Nr.IXP-2843 - Irena Degutienė ir Algirdas Sysas.

- Įstatymo „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31)" 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-2323 - Irena Degutienė ir Irena Šiaulienė.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 19.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas