Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. RUDENS (VII) SESIJOS DARBO PLANAS

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Seimo rudens (VII) sesijos metu veiks vadovaudamasis Seimo Statute nustatytomis veiklos kryptimis: tobulins Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą ir svarstys projektus, susijusius su valstybės, asmens bei visuomenės saugumo užtikrinimu, kovos su korupcija stiprinimu, nagrinės kitas nacionalinio saugumo problemas ir rengs pasiūlymus dėl jų sprendimo, atliks kuruojamų institucijų parlamentinę kontrolę, teiks pasiūlymus jų darbui gerinti.

Eil.

Nr.

Projekto registracijos Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Pranešėjas/

Rengė

Siūlo

Svarstymo data

 

IXP-2011A

Seimo nutarimo "Dėl Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos sudarymo" projektas

A. Sadeckas

NSGK

2003 m. rugsėjo mėn.

 

IXP-2012(2)

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10, 13, 25, 55, 60, 71, 72, 73, 74, 77(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

LRV

NSGK

2003 m. rugsėjo mėn.

 

IXP-2013(2)

Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

LRV

NSGK

2003 m. rugsėjo mėn.

 

IXP-2266

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo projektas

LRV

LRV

2003 m. rugsėjo mėn.

 

IXP-2324

Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

LRV

NSGK

2003 m. rugsėjo mėn.

 

IXP-2528

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

E.Masiulis

NSGK

2003 m. spalio mėn.

 

IXP-2529

Valstybės saugumo departamento statuto 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

E.Masiulis

NSGK

2003 m. spalio mėn.

 

IXP-2667

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

VSD

NSGK

2003 m. rugsėjo mėn.

 

IXP-2668

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas

VSD

NSGK

2003 m. rugsėjo mėn.

 

IXP-2701

Karo prievolės įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

D.Teišerskytė

NSGK

2003 m. spalio mėn.

 

IXP-2706

Karo prievolės įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektas

R.Vaštakas, D.Teišerskytė

NSGK

2003 m. spalio mėn.

 

IXP-2736

Asmenų turto įsigijimo ir pajamų teisėtumo pagrindimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

A. Sadeckas

N. Steiblienė

A. Butkevičius

NSGK

2003 m. rugsėjo mėn.

 

IXP-2755

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

LRV

LRV

2003 m. rugsėjo mėn.

 

IXP-2756

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

LRV

LRV

2003 m. rugsėjo mėn.

 

IXP-2798

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 5 ir 6 straipsnių bei priedėlio 4, 7, 9, 12, 14, 15, 19, 21, 23 skyrių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

LRV

LRV

2003 m. rugsėjo mėn.

 

Nereg.

Valstybės saugumo departamento įstatymo 8 straipsnio pakeitimo projektas

VSD

NSGK

2003 m. spalio mėn.

 

Nereg.

Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

VSD, KAM, STT

NSGK

2003 m. lapkričio mėn.

 

Nereg.

Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

VSD

NSGK

2003 m. lapkričio mėn.

 

Nereg.

Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

LRV

LRV

2003 m. spalio mėn.

 

Nereg.

Baudžiamojo kodekso 109 straipsnio 1 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas

LRV

NSGK

2003 m. spalio mėn.

 

Nereg.

Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

LRV

LRV

2003 m. gruodžio mėn.

 

Nereg.

Civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

LRV

LRV

2003 m. gruodžio mėn.

 

Nereg.

Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo projektas

A. Sadeckas

NSGK

2003 m. gruodžio mėn.

 

Nereg.

Operatyvinės veiklos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

LRV/NSGK

NSGK

2003 m. spalio mėn.

 

Nereg.

Telekomunikacijų įstatymo papildymo įstatymo projektas

NSGK

NSGK

2003 m. spalio mėn.

 

Nereg.

Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo papildymo įstatymo projektas

NSGK

NSGK

2003 m. lapkričio mėn.

 

Nereg.

Civilinio kodekso patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

NSGK

NSGK

2003 m. lapkričio mėn.

 

Nereg.

Baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

NSGK

NSGK

2003 m. lapkričio mėn.

 

Nereg.

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

NSGK

NSGK

2003 m. lapkričio mėn.

 

Nereg.

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo papildymo įstatymo projektas

LRV/NSGK

NSGK

2003 m. lapkričio mėn.

 

Nereg.

Bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymas

NSGK

NSGK

2003 m. rugsėjo mėn.

 

Nereg.

Ginklų fondo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

LRV/NSGK

NSGK

2003 m. gruodžio mėn.

 

Nereg.

2003 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

LRV

LRV

2003 m. spalio mėn.

 

II. KITI KLAUSIMAI

 

Nacionalinio saugumo institucinės sistemos modernizavimas

Rudens sesijos metu

Dėl teisės aktų, reglamentuojančių informacinio saugumo užtikrinimą, tobulinimo

Rudens sesijos metu

Karių rengimo tobulinimas ir Lietuvos karo akademijos veiklos perspektyvos

Rudens sesijos metu

Ekonominio saugumo stiprinimo programos ir investuotojų patikimumo kriterijų rengimo eiga

Rudens sesijos metu

Diplomatinės tarnybos institucijų saugaus funkcionavimo užtikrinimo programos svarstymas

Rudens sesijos metu

Teisėsaugos institucijų pareigūnų patikimumo ir lojalumo stiprinimas

Rudens sesijos metu

Dėl būtinų įgyvendinti priemonių prieš neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartą

Rudens sesijos metu

Dėl pabėgėlių priėmimo centro veiklos tobulinimo

Rudens sesijos metu

Kariuomenės reformos eigos svarstymas išvažiuojamajame komiteto posėdyje į Gynybos štabą

Rudens sesijos metu

III. PARLAMENTINĖ KONTROLĖ

Vyriausybės programos (priemonių plano) nacionalinio saugumo srityje vykdymo kontrolė

Rudens sesijos metu

Ilgalaikių nacionalinį saugumą stiprinančių programų (kovos su korupcija, prieš terorizmą ir kitų) vykdymo kontrolė

Rudens sesijos metu

Institucijų, kurių parlamentinę kontrolę atlieka NSGK, biudžetinių lėšų panaudojimas. KAM ir kitose institucijose vykdomų viešųjų pirkimų ir įsigijimų parlamentinė kontrolė.

Rudens sesijos metu

Komiteto priimtų sprendimų vykdymo kontrolė

Rudens sesijos metu

 

 

 

IV. SUSITIKIMAI IR BENDRADARBIAVIMAS

 

 

Nyderlandų Atstovų rūmų Gynybos komiteto vizitas Lietuvos Respublikoje (NSGK kvietimu)

Rudens sesijos metu

Italijos Respublikos Deputatų rūmų gynybos komiteto vizitas Lietuvos Respublikoje (NSGK kvietimu)

Rudens sesijos metu

Čekijos Deputatų rūmų gynybos komiteto vizitas Lietuvos Respublikoje

Rudens sesijos metu

Ukrainos Respublikos Aukščiausios Rados gynybos komiteto vizitas Lietuvos Respublikoje (NSGK kvietimu)

Rudens sesijos metu

Prancūzijos Respublikos Nacionalinės asamblėjos Gynybos komiteto pakvietimas vizitui Lietuvos Respublikoje

Rudens sesijos metu

Komiteto atstovų vizitas Didžiojoje Britanijoje Bendruomenių rūmų gynybos komiteto kvietimu

Rudens sesijos metu

Susitikimai su užsienio šalių saugumo ir gynybos komitetais (ypač NATO), delegacijomis ir atskirais pareigūnais

Rudens sesijos metu

Šis planas buvo apsvarstytas ir patvirtintas 2003 m. rugsėjo mėn. 17 d. įvykusiame komiteto posėdyje.

Planui pritarta bendru sutarimu.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 19.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas