Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.09.17 klausymus

Informacija Spaudos tarnybai apie 2003-09-17 VVSK organizuotus klausymus.

Komiteto organizuotuose Vietos savivaldos įstatymo 3, 15, 17, 21, 27, 28, 29 ir37 straipsnių pakeitimo ir papildymo keturioliktuoju skirsniu įstatymo projekto klausymuose dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Finansų ministerijos, LR Valstybės kontrolės, Savivaldybių kontrolierių asociacijos atstovai, Biudžeto ir finansų bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų nariai.

Diskusijoje dalyvavę visų minėtų institucijų atstovai išdėstė savo pasiūlymų esmę ir

juos pagrindė bei atsakė į pateiktus klausimus. Galutinį sprendimą dėl savivaldybių vidaus

ir išorės audito priims Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas rugsėjo 22 d. posėdyje

svarstydamas minėtą įstatymo projektą ir Seimas, priimdamas įstatymą.

Informaciją parengė:

VVSK sekretoriato

padėjėja G.Jasaitienė gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 09 18.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas