Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie 2003-09-17 d. Kaimo reikalų komiteto išvažiuojamąjį posėdį Šilalės rajone

 

Seimo Kaimo reikalų komitetas 2003 m. rugsėjo 17 d. Šilalės rajone surengė išvažiuojamąjį posėdį dėl mėsos perdirbimo įmonių problemų integruojantis į Europos Sąjungą ir SAPARD lėšų įsisavinimo.

Šiame rajone veikia 4 mėsos perdirbimo įmonės, kuriuose įdiegtos arba diegiamos pažangios technologijos ir rengiamasi rimtai konkuruoti vidaus ir užsienio rinkose. Naujų įmonių veikla pagyvino rajono ekonomiką. Jau dabar rajono mėsos perdirbimo pramonėje dirba apie 1000 žmonių ir toliau kuriamos naujos darbo vietos. Kaimo reikalų komiteto nariai apsilankė ŽŪB "Kontautėliai", mėsos perdirbimo įmonėje "Rovisa" ir UAB "Grimeda".

Komiteto išvažiuojamajame posėdyje išsamiai aptartos mėsos perdirbimo įmonių integracijos į Europos Sąjungą problemos, domėtasi SAPARD lėšų įsisavinimo tvarka, išnagrinėta gyvūninės kilmes atliekų tvarkymo padėtis.

Komiteto posėdyje buvo akcentuota, kad siekiant įsisavinti naujas rinkas reikalinga konstruktyvi ir dalykinė veikla tarp perdirbėjų ir augintojų. Perdirbimo įmonės turi labiau skatinti ūkininkus auginti perspektyviausių veislių gyvulius tinkančius užsienio rinkai.

Atkreiptas Žemės ūkio ministerijos dėmesys į tai, kad kyla didelės problemos utilizuojant gyvūninės kilmės atliekas. Ministerijai nurodyta sparčiau spręsti atliekų tvarkymo subsidijavimo klausimus.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 18.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas