Lietuvos Respublikos Seimas

2003 09 17 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Statybos įstatymo 1, 2, 6, 8, 25, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo nauju dvyliktuoju skirsniu įstatymo projekto IXP-2849 nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Macaitį ir H.Žukauską; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Įstatymo projektui IXP-2849 laukia iki 2003 m. rugsėjo 25 d.; prašyti Seimo papildomų komitetų, visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas bei pastabas, pasiūlymus ir pataisas Statybos įstatymo 1, 2, 6, 8, 25, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo nauju dvyliktuoju skirsniu įstatymo projektui IXP-2849 iki 2003 m. rugsėjo 25 d; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2003 m. rugsėjo 29 d. patekti Komitetui išvados projektą; Įstatymo projekto IXP-2849 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2003 m. spalio 1 d.

Komitetas po svarstymo nusprendė iš esmės pritarti Augalų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2806 ir siūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas. Pranešėju paskirtas Komiteto narys Vytautas Einoris.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 17.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas