Lietuvos Respublikos Seimas

APLINKOS APSAUGOS KOMITETO VII (RUDENS) SESIJOS DARBO PLANAS

 

 

Reg. Nr.

Projekto arba diskusijos temos pavadinimas

Pranešėjai, rengėjas

Kviečiami

Kuratoriai

Svarstymo laikas

ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ SVARSTYMAS

IXP-2735

Įstatymo dėl Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos ir Susitarimo dėl 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos XI dalies įgyvendinimo ratifikavimo projektas

Respublikos Prezidentas

Aplinkos ministras

A. Kundrotas

Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

V.Einoris,

H.Žukauskas

Rugsėjis

IXP-2118

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Aplinkos ministras A.Kundrotas

G.Tiškus (Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius tel. 266 36 08)

Vyriausybės, Seimo Biudžeto ir finansų, Valdymo reformų ir savivaldybių komitetų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, REC biuro Lietuvoje, Kultūros vertybių apsaugos departamento, Architektų sąjungos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

V.Einoris,

H.Žukauskas

Rugsėjis

IXP-1901

(4SP)

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas

Seimo aplinkos apsaugos komitetas, A. Macaitis

Aplinkos ministerijos, sodininkų bendrijų ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

H.Žukauskas, V.Baravykas

Rugsėjis-spalis

IXP-1902(3)

Žemės reformos įstatymo 8, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Seimo aplinkos apsaugos komitetas, A. Macaitis

Aplinkos ministerijos, sodininkų bendrijų ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

H.Žukauskas

Rugsėjis-spalis

IXP-1903

(3SP)

Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų” pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Seimo aplinkos apsaugos komitetas, A. Macaitis

Aplinkos ministerijos, sodininkų bendrijų ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

H.Žukauskas

Rugsėjis-spalis

IXP-2772(2)

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 159, 1591,1891, 1892, 1893, 18912, 18913, 2463, 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Aplinkos ministras

A. Kundrotas

Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

V.Baravykas,

A.Poplavski

Rugsėjis

IXP-2796

Įstatymo dėl biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo ratifikavimo projektas

/Prezidento dekretas Nr.187 +protokolas

Prezidentas

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

H.Žukauskas

Rugsėjis

Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1984 m. rugsėjo 28 d. Ženevoje priimto Jungtinių Tautų 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo „Dėl bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje (angl. EMEP) ilgalaikio finansavimo“ ratifikavimo įstatymo projektas.

Aplinkos ministras A.Kundrotas

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

H.Žukauskas

Rugsėjis

 

IXP-2794

Įstatymo dėl 1979 m. tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje (angl. emep) ilgalaikio finansavimo ratifikavimo projektas

/Prezidento dekretas Nr.185 +konvencija

Prezidentas/ A.Kundrotas

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

H.Žukauskas

Rugsėjis

IXP-2849

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 6, 8, 25, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo nauju dvyliktuoju skirsniu įstatymo projektas

Aplinkos ministras A.Kundrotas

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

H.Žukauskas

Rugsėjis-spalis

 

IXP-2862

Lietuvos Respublikos kremavimo įstatymo projektas

Aplinkos ministras A.Kundrotas

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

K.Skamarakas,

A.Poplavski

Lapkritis

 

 

Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas

Aplinkos ministras A.Kundrotas

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

K.Skamarakas,

V.Baravykas

Spalis-lapkritis

 

IXP-2795

Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų ir jų tvarkymo kontrolės (Bazelio konvencija) priedo, kaip nustatyta šalių narių konferencijos sprendime III/I, ratifikavimo projektas

Aplinkos ministras A.Kundrotas

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

V.Baravykas

Rugsėjis

 

 

Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo įstatymo projektas

Aplinkos ministras A.Kundrotas

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

H.Žukauskas

Lapkritis-gruodis

 

 

Aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Branduolinės energijos įstatymo pakeitimo įstatymas

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Radiacinės saugos įstatymo 9,11,19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Aplinkos ministras A.Kundrotas

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

K.Skamarakas,

A.Poplavski

Gruodis

 

 

Miškų įstatymo 2, 4, 5, 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Aplinkos ministras A.Kundrotas

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

V.Einoris,

A.Poplavski

Rugsėjis

 

 

Žemės mokesčio įstatymo 4, 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Aplinkos ministras A.Kundrotas

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

V.Einoris,

A.Macaitis,

A.Poplavski,

A.Baura

Spalis

 

 

1998 m. Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, ratifikavimo įstatymo projektas

Aplinkos ministras A.Kundrotas

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

K.Skamarakas,

V.Baravykas,

A.Poplavski

Lapkritis

 

 

Monrealio protokolo šalių devintojo pasitarimo papildymų, priimtų 1997 m. rugsėjo 15-17 d. Monrealyje, ir Monrealio protokolo šalių vienuoliktojo pasitarimo papildymų, priimtų 1999m. lapkričio 29-gruodžio 3 d. Pekine, ratifikavimo įstatymo projektas

Aplinkos ministras A.Kundrotas

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

H.Žukauskas

Gruodis

 

 

Žūklės įstatymo projektas

Žūklės įstatymo projekto ruošimo darbo grupės atstovas

Aplinkos, Teisingumo ministerijų, Ekologijos instituto ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovus

V.Baravykas,

A.Macaitis,

A.Poplavski

Spalis- gruodis

PARLAMENTINĖ KONTROLĖ, DISKUSIJOS, IŠVAŽIUOJAMIEJI POSĖDŽIAI

1.

 

Žemės reformos saugomose teritorijose eiga ir problemos

R.Baškytė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorė (tel. 2723284)

Nacionalinės žemės tarnybos direktorius K.Maksvytis, Utenos apskrities viršininko administracijos, Žaliųjų judėjimo atstovai, Aukštaitijos nacionalinio parko direktorius A. Panavas

V.Einoris,

A.Poplavski. A.Baura

Spalis

2.

 

Europos centro kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano pristatymas (diskusija)

Projekto autorius prof. V. Kavaliauskas (Vilniaus Universitetas),

Tvarkymo plano rengėjai (Miškotvarkos instituto atstovai), dr. R. Baubinas (Geologijos- geografijos institutas), Aplinkos ministerijos, Turizmo departamento, Vilniaus apskrities ir Vilniaus rajono savivaldybės atstovai

V.Einoris,

K.Skamarakas,

V.Baravykas

Rugsėjis- Spalis

3.

 

Statybų reglamentavimas saugomose teritorijose (Saugomų teritorijų regioninių architektūrinių reglamentų projekto pristatymas)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus pavaduotojas V.Bezaras

Aplinkos ir Kultūros ir švietimo ministerijų atstovai, Lietuvos architektų sąjungos, Etninės kultūros globos tarybos atstovai

H.Žukauskas,

A.Macaitis,

A.Baura

Spalis

4.

 

Lietuvos galimybės įgyvendinti Kioto protokolo reikalavimus, taikant šiltnamio dujų emisijos mažinimo mechanizmus

Dr. D. Štreimikienė (tel. +37 401958), J. Petkevičienė (tel. +37 401846)

Ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos, šilumos ir elektros gamintojų bei tiekėjų

A.Baura

Spalis- lapkritis

6.

 

Klausimų ir atsakymų sesija aplinkos apsaugos srityje

TAIEX (Europos Komisija) Briuselis

 

 

Lapkritis

7.

 

Išvažiuojamasis posėdis į Anykščius

Seimo narys A.Baura

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Baura

Rugsėjis

8.

 

Išvažiuojamasis posėdis į nacionalinį ar regioninį parką (pasirinktinai) siekiant susipažinti su valstybinių parkų apsaugos ir tvarkymo problemomis

 

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

V.Einoris,

K.Skamarakas,

V.Baravykas

Spalis- lapkritis

Aplinkos apsaugos komiteto VII (rudens) sesijos darbo planas apsvarstytas ir patvirtintas komiteto posėdyje 2003 m. rugsėjo 10 d.

 

 

Komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 17.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas