Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto 2003-09-03 d. sprendimas Nr.28(6) DĖL PASIRENGIMO ĮGYVENDINTI ES BENDRĄJĄ ŽEMĖS ŪKIO POLITIKĄ

Kaimo reikalų komitetas, įvertindamas pasirengimo įgyvendinti ES Bendrąją žemės ūkio politiką svarbą Lietuvos žemės ūkio konkurencingumui ir kaimo gyvybingumui didinti, taip pat atsižvelgdamas į kitų šalių kandidačių taikomą bei numatomą taikyti paramą šiai sričiai, nusprendžia:

1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1.1 Numatyti 2004 metų valstybės biudžete lėšas, užtikrinančias žemės ūkio produkcijos gamintojams 55 proc. ES lygio tiesiogines išmokas.

1.2 Taikyti mūsų šaliai palankesnę supaprastintą tiesioginių išmokų administravimo schemą.

1.3 Užtikrinti tinkamus Nacionalinės mokėjimo agentūros, Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros ir kitų institucijų administracinius gebėjimus, ypatingą dėmesį skiriant SAPARD ir struktūrinių fondų lėšų racionaliam įsisavinimui bei žemės ūkio produkcijos intervenciniams pirkimams.

2. Rekomenduoti Žemės ūkio ministerijai kartu su Žemės ūkio rūmais sustiprinti kaimo gyventojų mokymą, informavimą ir konsultavimą ES Bendrosios politikos įgyvendinimo ir jos reformavimo klausimais.

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 16.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas