Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto 2003-09-03 d. sprendimas Nr.28 (5) DĖL ŽEMĖS VERČIŲ ŽEMĖLAPIŲ TAIKYMO APSKAIČIUOJANT ŽEMĖS MOKESTĮ

Kaimo reikalų komitetas, išklausęs Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus Kazio Maksvyčio ir Finansų viceministro Vito Vasiliausko informaciją apie žemės verčių žemėlapio taikymą apskaičiuojant žemės mokestį,

NUSPREDŽIA:

1. Konstatuoti, kad žemės verčių žemėlapis buvo parengtas ir patvirtintas tam gerai nepasirengus. Apie naują žemės mokesčio skaičiavimo metodiką nebuvo reikiamai supažindinta visuomenė. Pagal šį žemėlapį keliasdešimt kartų išauga sodų sklypų bei namų valdų kaina, tiek pat padidėja ir žemės mokestis, nepadidėjus iš šios žemės gaunamoms pajamoms. Sklypai sodininkų bendrijoms buvo skiriami pačiose blogiausiose žemėse, išeksploatuotuose durpynuose bei žvyro karjeruose, kurią sodininkai savo jėgomis iš esmės pagerino, todėl išaugęs žemės mokestis kelia pagrįstą nepasitenkinimą. Kelia abejonių iki šiol galiojanti žemės mokesčio mokėjimo tvarka. Žemės mokesčio nemoka valstybinės žemės valdytojai - atskiros ministerijos ir žinybos. Dėl to šių žinybų valdoma žemė dažnai naudojama neracionaliai.

2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

2.1. Šiais metais apskaičiuoti žemės mokestį pagal senąją tvarką, o ateityje peržiūrėti ir pakoreguoti žemės verčių žemėlapį.

2.2. Esant reikalui, parengti reikalingų keisti teisės aktų projektus.

2.3. Apie priimtus sprendimus šiuo klausimu iki 2003 m. spalio 1 d. informuoti Seimo Kaimo reikalų komitetą.

 

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2003 09 16.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas