Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto 2003-09-03 d. Sprendimas Nr.28(3) DĖL MĖSOS PERDIRBIMO PRAMONĖS KONKURENCINGUMO IŠLAIKYMO

Kaimo reikalų komitetas, atsižvelgdamas į mėsos perdirbimo pramonės konkurencingumo didinimo svarbą, nusprendžia:

1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1.1 Išanalizuoti Estijos ir Latvijos mėsos perdirbėjų naudojamas priemones konkurenciniam pranašumui prieš Lietuvos gamintojus pasiekti, taip pat padėtį vidaus rinkoje ir ieškoti adekvačių būdų mūsų šalies mėsos perdirbimo pramonės ir viso mėsos ūkio konkurencingumui didinti.

1.2 Imtis visų galimų mūsų šalies rinkos apsaugos priemonių, siekiant apsaugoti ją nuo nekokybiškų ir nesaugių mėsos produktų ir subproduktų.

1.3 Siekiant užtikrinti maisto saugumą, išnagrinėti galimybę leisti į Lietuvą įvežti tik ES veterinarinius numerius turinčių įmonių produkciją.

1.4 Užtikrinti, kad gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas vyktų nepertraukiamai, o faktinės atliekų turėtojų sąnaudos atliekų utilizavimui iki įstojimo į ES neaugtų.

1.5 Sustiprinti prekybos tinklų veiklos kontrolę, siekiant sudaryti galimai palankesnes sąlygas mūsų šalies žemės ūkio produkcijos gamintojams ir perdirbėjams.

2. Rekomenduoti Žemės ūkio ministerijai išanalizuoti kiaulininkystės ir paukštininkystės plėtros perspektyvas, Lietuvai tapus ES nare.

3. Pasiūlyti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai suaktyvinti vartotojų informavimą apie importuojamų į Lietuvą mėsos ir kitų maistui skirtų produktų kilmę, jų sudėtį, kokybę ir saugumą.

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 16.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas