Lietuvos Respublikos Seimas

Pranešimas spaudai 2003 09 15

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETAS

Š.m. rugsėjo 10 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame, dalyvaujant Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriui, R.Brusokui Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktoriui V.Kriauzai, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovui R.Sabaliauskui, Vilniaus visuomenės sveikatos centro profsąjungos pirmininkei V.Montvilienei ir kt. buvo svarstomas klausimas Dėl nacionalinio visuomenės sveikatos tyrimų centro nuostatų. Komitetas pavedė nuostatų rengėjams atsižvelgiant į pateiktas pastabas bei pasiūlymus papildyti minėtas nuostatas bei išdėstyti motyvuotus paaiškinimus raštu į pateiktas Respublikos Prezidento patariamosios žmogaus teisių apsaugos medicinos srityje tarybos pastabas, LR patarėjai sveikatos apsaugos klausimais V.Vinickienei bei informuoti Komitetą.

Komitetas, dalyvaujant Sveikatos teisės ir ekonomikos centro direktorei J.Kumpienei, Vilniaus savivaldybės sveikatos departamento direktoriui A.Janulioniui, Kauno apskrities viršininko pavaduotojui Z.Kazakevičiui, Vilniaus apskrities Vyr.specialistui A.Gabrelavičiui ir kt., išklausė informaciją dėl restruktūrizavimo eigos – Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją dėl apskričių restruktūrizavimo planų. Nutarta atidėti šio klausimo svarstymą kitam posėdžiui, detaliai išnagrinėti Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei ligonių kasai, savivaldybių atstovams bei suinteresuotiems subjektams apskričių (išskyrus Vilniaus ir Kauno) pateiktus sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planų projektus, derinant su regionine sveikatos apsaugos politika bei įpareigoti per dvi savaites Sveikatos apsaugos ministeriją paruošti apskričių restruktūrizavimo projektų derinimo procedūrą.

Komitetas, dalyvaujant, LR prezidento patarėjai V. Vinickiene, Valstybinės ligonių kasos direktoriui A.Sasnauskui, direktoriaus pavaduotojai A.Kulik, išklausė VLK informaciją apie Komiteto gautų pastabų dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos ir šių paslaugų sąrašų, reglamentuotų VLK direktoriaus 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-42 “Dėl stacionarinių grupių sąrašų patvirtinimo”, įvertinimo ir numatomo šio įsakymo peržiūrėjimo. Atsižvelgiant į išdėstytas posėdžio metu pastabas paprašyta pakartotinai išnagrinėti pasiūlymus dėl stacionarinių paslaugų sąrašų ir minėto VLK įsakymo, kurioms nebuvo pritarta darbo grupėje. Pateikti motyvuotą atsakymą pastabų autoriams, informuojant iki š.m. rugsėjo 19 d. Komitetą apie numatomus sprendimus šiuo klausimu. Komitetas kreipėsi į VLK ar bus peržiūrimos sutartys su ligoninėmis dėl paslaugų apmokėjimo 2003 metais, papildžius VLK direktoriaus 2003 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. 1K-42 “Dėl stacionarinių grupių sąrašų patvirtinimo”. Komitetas diskusiją tęs kitame posėdyje.

Svarstymą Dėl sveikatos reikalų komiteto rudens sesijos darbo plano Komitetas tęs kitame posėdyje, patvirtinus Seimo 2003 metų rudens sesijos darbų programos projektą.

Komitetas nutarė siūlyti įtraukti į Seimo 2003 metų rudens sesijos darbų programos projektą IXP-Nr.2846 LR sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-Nr.2868, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2865, LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2866, LR visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2867.

KOMITETO PIRMININKĖ DANGUTĖ MIKUTIENĖ
Naujausi pakeitimai - 2003 09 17.
Jolita Matuzienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas