Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2003-09-15 posėdį

Rugsėjo 15 d. posėdyje

 

1. Svarstytas Vyriausybės pateiktas ir Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Rolando Pavilionio pristatytas Įstatymo dėl Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutartį dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą ratifikavimo projektas IXP-2797. Jį iš savo kuruojamų sričių pozicijų pakomentavo kultūros ministrė Roma Žakaitienė bei švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius. Kiti komiteto nariai pakomentavo minėto įstatymo dėl stojimo į Europos Sąjungą numatomas pasekmes Komiteto kuruojamoms švietimo, mokslo bei kultūros sritims. Nuspręsta pritarti šiam įstatymo projektui bendru Komiteto narių sutarimu.

2. Svarstytas Vyriausybės pateiktas ir kultūros ministrės Romos Žakaitienės pristatytas Lietuvos Respublikos kino įstatymo 6, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Jame siūloma pakeisti prieš metus priimto Kino įstatymo nuostatas dėl Kino tarybos narių suteikiamų paslaugų atlyginimo. Siūloma atsisakyti nuostatos, jog Kino taryba veikia visuomeniniais pagrindais ir įrašyti papildomus žodžius, jog tai institucija, veikianti kaip ekspertas ir konsultantas. Tuomet atsirastų galimybė atlyginti Kino tarybos nariams už suteiktus daug intelektinių paslaugų reikalaujančius pasiūlymus bei išvadas Kultūros ministerijai. Tuo pačiu siūloma numatyti, kad Kino tarybos teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarką tvirtina Kultūros ministerija, o Filmų indeksavimo komisijos teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarką tvirtina Vyriausybė. Nuspręsta pritarti šiam projektui.

3. Svarstytos naujų aukštųjų mokyklų steigimo teisinės problemos. Daug diskusijų sukėlė Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos, Vilniaus verslo teisės akademijos ir Baltijos rusų instituto steigimo teisiniai pagrindai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1377, Vilniaus universitetui buvo leista steigti juridinio asmens teises turintį padalinį - Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklą. Vadovaujantis Aukštojo mokslo įstatymo nuostatomis aukštųjų mokyklų padaliniai, turintys juridinio asmens teises, turėjo būti reorganizuoti arba pertvarkyti iki 2003 m. sausio 1 d.. Tačiau Vilniaus universitetas iki 2003 m. birželio svarstė reorganizavimo ar pertvarkymo galimybes. Birželio 20 d. VU senatas priėmė nutarimą dėl Tarptautinio verslo mokyklos statuso pakeitimo. Švietimo ir mokslo ministerija aiškina, kad pertvarkymas ir buvo įvykdytas, tačiau po tokio pertvarkymo Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla tapo nevalstybine aukštąja mokykla — Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla — ir tas sukėlė tik dar daugiau neaiškumų. Įstatyme aiškiai parašyta, kad nevalstybinė aukštoji mokykla negali būti įsteigta valstybinio universiteto.

Abejonių kilo ir dėl 2003 m. liepos mėn.licencijos išdavimo Vilniaus verslo teisės akademijai, kadangi licencija buvo suteikta ne juridiniam asmeniui, o 3 fiziniams asmenims, nors 2003 m. balandžio 22 d. priimtose Aukštojo mokslo įstatymo pataisose aiškiai nurodyta, kad "nevalstybinę aukštąją mokyklą gali steigti tik juridinis asmuo". Tose pat Įstatymo pataisose nurodyta, kad "Aukštųjų mokyklų steigimo procedūros, pradėtos Vyriausybės nustatyta tvarka iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigiamos vadovaujantis Aukštojo mokslo įstatymo nuostatomis."

Studijų kokybės vertinimo centras buvo kritiškai įvertinęs Baltijos rusų instituto pastangas legaliai pradėti savo veiklą Lietuvoje. Švietimo ir mokslo ministerija leidimą legalizuoti Baltijos rusų instituto veiklą argumentuoja naujomis Aukštojo mokslo įstatymo nuostatomis, tačiau Komitetas neišgirdo aiškaus atsakymo dėl tokios aukštosios mokyklos steigimo Lietuvoje tikslingumo.

Posėdžiui baigiantis Komiteto pirmininkas R. Pavilionis išreiškė susirūpinimą vykstančiai procesais ir pasiūlė naujų aukštųjų mokyklų steigimo problemas dar kartą nagrinėti artimiausiame Komiteto posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 16.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas