Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. rugsėjo 15 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos"projektas IXP-2846(2).

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam nutarimo projektui ir pasiūlyti papildyti Seimo nutarimo "Dėl Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos projektą IXP-2846(2) šiais teisės aktų projektais:

Eil.

Nr.

Reg. Nr.

Projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

 

IXP-1017(2)

Metrologijos įstatymo 2, 6, 9, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Seimo narys R.Sinkevičius

EKK

 

IXP-1348

Eksporto kreditų draudimo dalyvaujant valstybei veiklos įstatymo projektas

Seimo nariai R.Valčiukas, G.Jakavonis, V.Karbauskis

EKK

 

IXP-1699

Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys J.Veselka

EKK

 

IXP-1906

Pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys J.Veselka

EKK

 

IXP-2129

Lietuvos Respublikos investicinių bendrovių įstatymo 9 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas

EKK BFK

EKK

 

IXP-2132

Transporto veiklos pagrindų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Seimo narys R.Vaštakas

EKK

 

IXP-2154

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Seimo narys V.Uspaskich

EKK

 

IXP-2165

Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 3, 4, 5, 6, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo nauju šeštuoju skirsniu įstatymo projektas

Seimo narys J.Budrevičius

EKK

 

IXP-2431

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Seimo narys V.Uspaskich

EKK

 

IXP-2506

Mokesčių administravimo įstatymo 17, 26(2), 27(1) straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys V.Uspaskich

EKK

 

IXP-2507

Pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio pakeitimo

Seimo narys V.Uspaskich

EKK

 

IXP-2508

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys V.Uspaskich

EKK

 

IXP-2519

Pelno mokesčio įstatymo 5, 53, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Seimo narys V.Uspaskich

EKK

 

IXP-2520

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Seimo narys V.Uspaskich

EKK

 

IXP-2531

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Seimo narys V.Uspaskich

EKK

 

IXP-2552

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3 ir 9 straipsnių papildymo įstatymo projektas

Seimo narys V.Uspaskich

EKK

 

IXP-2553

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys V.Uspaskich

EKK

 

IXP-2558

Individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų privalomojo sveikatos draudimo įmokų, baudų ir delspinigių skaičiavimo ir mokėjimo sustabdymo įstatymo projektas

Seimo narys V.Uspaskich

EKK

 

IXP-2793

Vandens įstatymo 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys V.Martišauskas

EKK

 

IXP-2814

Azartinių lošimų įstatymo 20 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Seimo narys B.Vėsaitė

EKK

 

IXP-2822

Valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys P.Vilkas

EKK

 

IXP-2852

Įstatymo "Dėl Pasaulio turizmo organizacijos įstatų ratifikavimo" projektas

Vyriausybė

EKK

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Valentinas Greičiūnas.

 

2.SVARSTYTA:

Įmonių įstatymo, jį keitusių bei su juo susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-2791.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1) pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui;

2) pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Seimui iki 2003 m. lapkričio 1 d. įstatymų pakeitimo projektus, kuriuose yra nuorodos į Įmonių įstatymą;

3) atsižvelgiant į tai, kad Seimui jau yra ar artimiausiu metu bus pateikti įstatymų projektai, reglamentuojantys atskiras įmonių rūšis (Akcinių bendrovių, Individualių įmonių ir kt.), pasiūlyti Seimui priimti šį ir minėtus įstatymo projektus kartu.

2. Komiteto paskirta pranešėja: Sigita Burbienė.

 

3.SVARSTYTA:

Miesto inžinerinės infrastruktūros įstatymo projektas IXP-1798.

NUSPRĘSTA:

1. Atsižvelgiant į tai, kad 2003-09-12 projekto iniciatoriai atsiėmė įstatymo projektą, projekto nesvarstyti.

 

4.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos teisėkūros tobulinimo metmenų patvirtinimo ir jų įgyvendinimo" projektas IXP-2514.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 5, "prieš" - 1 komiteto narys):

1. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui grąžinti teisės akto projektą iniciatoriams tobulinti įvertinant Vyriausybės, Seimo kanceliarijos Teisės departamento ir kitus šiam projektui pateiktus pasiūlymus bei pastabas, į projekto tobulinimo procesą įtraukiant Seimo narių frakcijų atstovus.

2. Komiteto paskirta pranešėja: Sigita Burbienė.

 

5.SVARSTYTA:

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163, 163(1), 163(9), 163(13), 189, 224, 235(1), 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 99(8), 171(5) straipsniais įstatymo projektas IXP-2765.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pritarti įstatymo projektui su pasiūlymais;

2. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui:

- Papildyti įstatymo projekto 1 straipsnį, nustatant atsakomybę ir už neteisėtą valstybės atsargų naudojimą:

“998 straipsnis. Įmonių, įpareigotų kaupti bei tvarkyti naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargas, valstybės atsargų nesukaupimas ar , netinkamos kokybės atsargų sukaupimas ar neteisėtas naudojimas”.

Atitinkamai papildyti ir 998 straipsnio dispoziciją;

- Įstatymo projekto 6 straipsnyje (kodeksą papildantis 1715 straipsnis) po žodžių “pažeidžiant” įrašyti žodžius “teisės aktais”;

- Įvertinti Seimo nario J.Budrevičiaus pasiūlymo 3 p.: “Siekiant suvienodinti įstatymo projekto 5 straipsnį (keičiamas 16313 straipsnis) su kitais projekto straipsniais, o taip pat atsižvelgiant į tai, kad įmonių darbuotojai savaime yra fiziniai asmenys, projekto 2, 3, 4 straipsniuose išbraukti žodžius “įmonių darbuotojams”.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

6.SVARSTYTA:

Baudžiamojo kodekso 212 straipsnio papildymo bei Kodekso papildymo 205(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-2766.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Pašto įstatymo 8 ir 9 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto IXP-2844 ES svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Ūkinių bendrijų įstatymo projekto IXP-2827 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, S.Lapėną ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Statybos įstatymo 1, 2, 6, 8, 25, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo nauju dvyliktuoju skirsniu įstatymo projekto IXP-2849 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, V.Martišauską ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įstatymo "Dėl Pasaulio turizmo organizacijos įstatų ratifikavimo" projekto IXP-2852 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.D.Prunskienę, R.Vaštaką, komiteto patarėją D.Šimkų ir komiteto padėjėją R.Duburaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko Viešųjų pirkimų įstatymo 64 ir 65 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto IXP-2789 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 16.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas