Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.09.15 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2003-09-15 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 15, 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektŕ IXP-2772

nusprendė: svarstyme daryti pertrauką iki kito komiteto posėdžio. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 6, 17, 19, 39, 41, 42, 43 ir 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektŕ IXP-2769

nusprendė: svarstyme daryti pertrauką iki kito komiteto posėdžio. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio papildymo ir įstatymo papildymo 51 straipsniu įstatymo projektą IXP–2800

nusprendė: svarstyme daryti pertrauką iki kito komiteto posėdžio. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokejimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjįturtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-2773

nusprendė: 1. Pritarti iš esmės įstatymo projektui. 2. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui išbraukti projekto įstatymo redakcijos 9 straipsnio 8 ir 10 dalis ir, atitinkamai, 9 straipsnio 5 dalyje išbraukti žodžius "nurodoma,, kad valstybės garantija pasibaigia perleidus iš jos kylančią reikalavimo teisę". 3. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui apsvarstyti Kauno grąžintinų namų gyventojų gynimo komiteto pasiūlymus, kuriems pritarė ar palaiko papildomas komitetas savo išvadoje (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Įstatymo dėl Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutarties dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą ratifikavimo projektą IXP-2797

nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Seimo nutarimo "Dėl Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos" projektą IXP-2846(2)

nusprendė: Pritarti Seimo nutarimo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Informaciją parengė:

VVSK sekretoriato

padėjėja G.Jasaitienė gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 09 15.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas