Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko A. Paulausko sveikinimas krepšininkams

Pekinas-Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas, šiandien pradėjęs oficialų vizitą Kinijoje, paskelbė sveikinimą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei:

„Brangūs Europos čempionai!

Dabar permetėt aukso vertės lieptą mūsų Europos laike:

jis reiškia pasikeitusiame ir taikiame, besivienijančiame kontinente

naujosios lietuvių kartos pergalę!

Ačiū Jums, išplėtusiems krepšinio pasaulį ir privertusiems jame ir už jo ribų

įsidėmėti iš naujo mūsų Trispalvę!

Linkime Jums, parnešantiems džiaugsmą ir pelnytą pasididžiavimą

skambiu Lietuvos vardu – asmeninės ištvermės, naujų pergalių Tėvynės ir savo gyvenimuose mūsų visų pažangos ir didžiosios sėkmės labui!“

***

Parlamento vadovo ir visos įstatymų leidėjų institucijos vardu šį laišką šiandien Kaune sugrįžtančiai rinktinei įteiks Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Česlovas Juršėnas.

 

Andrius Vaišnys (2396201)
Naujausi pakeitimai - 2003 09 15.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas