Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-09-08

 

 

Komitetas 2003-09-08 posėdyje aptarė pasirengimo svarstyti Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” projektą Nr.IXP-2784 ir ES ir Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” įgyvendinimo įstatymo projektą Nr.IXP-2785 klausimus.

Dalyvaujant Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento patarėjui V.Purliui, Komitetas pritarė Įstatymo dėl Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutarties dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą (toliau - Stojimo sutartis) ratifikavimo įstatymo projektui Nr.IXP-2797 ES.

Taip pat Komitetas svarstė Valstybės tarnybos įstatymo 16, 17, 19, 39, 41, 42, 43 ir 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2769. Svarstyme dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos sekretorė R.Budbergytė. Komitetas pritarė įstatymo projektui, kurio tikslas - pasirengti eurointegracijos procesams valstybės tarnybos srityje, taip pat įtvirtinti priemones, kurios galėtų paskatinti į tarptautines organizacijas ar institucijas, Europos Sąjungos institucijas ar įstaigas išvykusius dirbti valstybės tarnautojus sugrįžti į Lietuvos valstybės tarnybą.

Komitetas pritarė Teismų įstatymo, Administracinių bylų teisenos įstatymo, Civilinio proceso kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo ketvirtojo skirsnio 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-2786, kuriuo siekiama tarpusavyje suderinti šių įstatymų pakeitimų ir papildymų nuostatas.

Komitetas pritarė Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-2782. Svarstyme dalyvavo Kultūros ministrė R.Žakaitienė. Projektas parengtas tikslu suderinti įstatymo sąvokas su naujai įsigaliojusių Baudžiamojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų sąvokomis.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kito komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 12.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas