Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. rugsėjo 10 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Aviacijos įstatymo 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2659.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Pranas Vilkas.

 

2.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl 2001-2002 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" projektas IXP-2790.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

Daryti svarstymo komitete pertrauką ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui Seimo nutarimo "Dėl 2001-2002 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" projekto IXP-2790 svarstymą atidėti iki kol bus gauta Valstybės kontrolės išvada dėl 2001-2002 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą.

 

3.SVARSTYTA:

Įstatymo dėl Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutartį dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą ratifikavimo projektas IXP-2797.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo dėl Stojimo sutarties ratifikavimo projektui ("už" balsavo 10, "prieš" - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Valentinas Greičiūnas.

 

4.SVARSTYTA:

Viešųjų įstaigų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2778.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 10, "prieš" - 1, "susilaikė" - 1 komiteto narys):

1. Pritarti įstatymo projektui su pasiūlymais.

2. Pasiūlyti įstatymo projekto 1 straipsnį išdėstyti taip:

“1 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybės ir vietos savivaldos institucijos valstybės (savivaldybės) turtą viešajai įstaigai gali perduoti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka bei sąlygomis.“

3. Komiteto paskirtas pranešėjas: Vaclovas Karbauskis.

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto IXP-2802 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, J.Veselką, komiteto patarėją D.Šimkų ir komiteto padėjėją R.Duburaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-09-15) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-09-15) darbotvarkę.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 11.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas