Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.09.08 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2003-09-08 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Politikų profesinės etikos elgesio kodekso patvirtinimo įstatymo projektą IXP-2156

nusprendė: svarstyme daryti pertrauką ir svarstyti kartu su Tarnautojo elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektu IXP-2788 (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Seimo rinkimų įstatymo 6, 31, 35, 52, 56, 62, 64, 67, 69, 74, 88, 91, 92 ir 93 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2707 ir Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies papildymo įstatymo projektą IXP-2708

nusprendė: Komiteto išvadų projektų rengėjais paskirti Joną Jurkų ir Eligijų Masiulį ir projektus svarstyti spalio 6 d. komiteto posėdyje bei prašyti Vyriausiosios rinkimų komisijos papildomų išvadų šiems projektams. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Viešųjų įstaigų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP–2778

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.Rimą ir K.Rimšelį ir projektą svarstyti rugsėjo 11 d. komiteto posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Prezidento įstatymo 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 ir 20 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 21 straipsniu įstatymo projektą IXP-2747

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.Ramanauską ir K.Rimšelį ir projektą svarstyti rugsėjo 22 d. komiteto posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 15, 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2772

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti G.Didžioką, J.Jurkų ir V.Tomaševski ir projektą svarstyti rugsėjo 11 d. komiteto posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 6, 17, 19, 39, 41, 42, 43, ir 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP- 2769

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.Ramanauskŕ ir G.Didţiokŕ bei projektą svarstyti rugsėjo 15 d. komiteto posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio papildymo ir įstatymo papildymo 5(1) straipsniu įstatymo projektą IXP- 2800

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.Ramanauskŕ ir G.Didţiokŕ bei projektą svarstyti rugsėjo 22 d. komiteto posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Lietuvos Respublikos tarnautojo elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektą IXP- 2788

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.V.Indriūną ir K.Rimšelį bei projektą svarstyti spalio 6 d. komiteto posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo “Dėl 2001- 2002 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą“ projektą IXP- 2790

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti J.Jurkų ir E.Masiulį bei projektŕ svarstyti rugsėjo 22 d. komiteto posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Seimo nutarimo “Dėl teisėkūros tobulinimo metmenų patvirtinimo ir jų įgyvendinimo projektą IXP-2514(2)

nusprendė: Iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento ir Vyriausybės išvadas ir šias komiteto pastabas:

    1. dėl realios įgyvendinimo datos nustatymo;

2) atkreipti pagrindinio komiteto dėmesį dėl suderinimo šio projekto su rengiama Seimo statuto nauja redakcija (t.y. ar pratęsti rengimo grupės galiojimo terminą ar sudaryti naują.) (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2461

nusprendė: Siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti projektą iniciatoriams patobulinti, pašalinant neatitikimą Europos vietos savivaldos chartijos, įsigaliojusios Lietuvai 1999 m. spalio 1 d., kurioje numatyta, kad teisę įgyvendinti vietos savivaldą, priimdami sprendimus tvarkyti viešųjų reikalų dalį, turi vietos valdžios organai - tarybos ir susirinkimai, sudaryti iš rinkimų būdu išrinktų narių, ir šie organai gali turėti jiems pavaldžius vykdomuosius organus. Svarstytina ar meru ir vicemeru gali būti asmuo ne Lietuvos pilietis. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Darbo grupės “Seimo darbo Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare koncepcijai ir reikalingiems teisės aktų pakeitimų projektams parengti“ darbo ataskaita

nusprendė: Pritarti ataskaitai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Informaciją parengė:

VVSK padėjėja G.Jasaitienė

gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 09 11.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas