Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko kalba Seimo posėdyje tragiškiems Rugsėjo 11-osios dienos įvykiams atminti 2003 09 11

Gerbiamieji kolegos,

Šiandien mes susirinkome į eilinį eilinės Seimo sesijos posėdį, tačiau rugsėjo 11-osios diena jau niekada nebus eilinė tiems, kurie kartu su Amerikos tauta tądien išgyveno tūkstančių nekaltų žmonių tragedijas, matydami griūvančius bokštus, griūvančius gyvenimus ir mitus, jausdami nerimą dėl pasaulio bendruomenės, kurio neatskiriama dalis yra Lietuva, saugumo.

Ameriką ištikusios tragedijos atgarsiai dar ilgai nenurims šį kraupų įvykį menančių amžininkų širdyse, primindami, kad nuo terorizmo nėra apsaugotas niekas, net pačios galingiausios ir atrodytų nepažeidžiamos valstybės.

Šiandien mes minime jau antrąsias kraupaus teroristinio akto aukų metines, gedėdami kartu su amerikiečiais, kartu su viso pasaulio žmonėmis, kuriems yra svetimos bet kokios smurto apraiškos, bet kokie destruktyvūs tikslai.

Teroristai, nukreipę gyvas bombas į dangoraižius, atakavo taiką, saugumą, matydami šių dangoraižių stikluose atsispindintį visą demokratinį pasaulį. Tačiau jie nesitikėjo, kad jau tų stiklų duženose kiekvienas pasaulio žmogus pamatys save, pamatys, koks baisus jo tyko pavojus.

Kartu su pasaulio žmonėmis, pagerbkime rugsėjo 11-osios atminimą tylos minute.

Šiandien mes dažnai girdime frazes: pasaulis iki rugsėjo 11-osios ir po rugsėjo 11-osios. Pasaulis, o kartu su juo ir Lietuva, stojusi į vieną gretą su valstybėmis, nusprendusiomis sutraukyti teroristų ant pasaulio užmestą tinklą, pažaboti jų keliamą grėsmę jau buvo ir visada bus pasaulis po rugsėjo 11–osios.

Mums, jaunai Lietuvos valstybei, pradėjusiai skaičiuoti tik antrąjį atkurtos nepriklausomybės dešimtmetį, ši diena tapo dar vienu įspėjimu, kad apsisaugojus nuo vienų grėsmių, atsiranda kitos, ne mažiau pavojingos grėsmės, nuo kurių nepadės apsisaugoti nė patys šiuolaikiškiausi ginklai, skambiausios kalbos ar deklaracijos.

Šiandien, turėdami aiškią kovos prieš terorizmą programą, ratifikavę keturias kovai prieš terorizmą skirtas konvencijas, mes tapome vienuolikos universalių tarptautinių kovos su terorizmu instrumentų dalyviais. Šiemet Seime jau priimtas įstatymas, numatantis atsakomybę už teroristinės grupės kūrimą, dalyvavimą jos veikloje, bet kokios paramos teikimą teroristams. Šie ir kiti teisės aktai – tai tik prielaidos tolesniam aktyviam mūsų dalyvavimui užtikrinant taiką ir saugumą pasaulyje, o tai reiškia ir Lietuvoje.

Šiandien mes turi VEIKTI. Veikti ne vieni, o kartu su pasaulio bendruomene, suvienyti visas pastangas kovai su pačiu pavojingiausiu priešu, nepaisančiu sienų, jūrų ar vandenynų, nepaisančiu nei religijų, nei tautų, nei rasių, paminančiu bet kokias žmogiškąsias vertybes. Mes turime VEIKTI, susikibę už rankų, kaip kad kadaise, stovėdami Baltijos kelyje. Tik dabar mes turime susikibti ne tik su mūsų kaimynais, bet ir su visu pasauliu.

Tegul rugsėjo 11-oji mums visada būna ne tik liūdesio, susikaupimo, bet ir ryžto diena.

Mes liūdime, tačiau liūdesio ašaros teneleidžia mums prarasti regėjimo, neleidžia mums prarasti ryžto, su kuriuo mes įsijungėme į kovą prieš tarptautinį terorizmą, siekdami apsaugoti. Apsaugoti visų mūsų bendros ir nedalomos Lietuvos, visų mūsų vaikų ateitį.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 11.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas