Lietuvos Respublikos Seimas

BFK 2003-09-10 d.

1. LR Vyriausybės ir Belgijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl administracinės tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje ratifikavimo projektas IXP-2777.

Pritarta bendru sutarimu.

2. Finansų įstaigų įstatymo 31 ir 59 straipsnių pakeitimo ir 58 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2832.

Pritarta bendru sutarimu.

3. LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2656.

Pritarta bendru sutarimu.

4. LR Valstybės iždo įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2657.

Pritarta bendru sutarimu.

5. LR Vietos savivaldos įstatymo 3,15,17,21,27,28,29,37 straipsnių pakeitimo ir papildymo keturioliktuoju skirsniu įstatymo projektas IXP-2647.

Pritarta bendru sutarimu.

6. LR Viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2655.

Pritarta bendru sutarimu.

7. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2755.

Pritarta bendru sutarimu.

8. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2756.

Pritarta bendru sutarimu.

9. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Valstybinių pensijų įstatymo 11 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2768 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo projektui IXP-2767 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2452(3) - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Vietos savivaldos įstatymo 21,28 straipsnių pakeitimo ir 29 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-1959(2) - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Miesto inžinerinės infrastruktūros įstatymo projektui IXP-1798 - kuratoriai A.Butkevičius, K.Glaveckas /A.Mikalauskas/.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 10.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas