Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 03-09-10

 

Pirmu klausimu komitetas apsvarstė Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2265. Nutarta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui. Šiuo įstatymo projektu siekiama suvienodinti visų besimokančių našlaičių socialines garantijas.

Antru klausimu komitetas apsvarstė Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio papildymo ir įstatymo papildymo 5(1) straipsniu įstatymo projektą Nr. IXP-2800. Bendru sutarimu Komitetas nusprendė siūlyti pagrindiniam - Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti iš esmės, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas.

Trečiu klausimu komitetas apsvarstė ir pritarė Įstatymo dėl Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) Slovakijos Respublikos sutartį dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą ratifikavimo projektui Nr. IXP-2797.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-2755 ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-2756 - Vasilij Fiodorov ir Artūras Melianas;

- Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-2616, Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-2617, Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-2618 - Irena Degutienė ir Irena Šiaulienė, taip pat nuspręsta prašyti Vyriausybės išvadų dėl šių įstatymų projektų;

- Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-2718 - Artūras Melianas ir Algirdas Sysas;

- Valstybinių pensijų įstatymo 11 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-2768 - Stasys Kružinauskas ir Artūras Melianas;

- Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo projekto IXP-2767 - Irena Degutienė ir Irena Šiaulienė;

- Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-2452(3) ir Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-2452(A) - Irena Degutienė ir Irena Šiaulienė.

Komiteto padėjėja

R. Liekienė
Naujausi pakeitimai - 2003 09 10.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas