Lietuvos Respublikos Seimas

2003 09 10 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo IXP-1901(4SP) projekto svarstymo, nuspręsta: daryti svarstyme pertrauką, kurios metu sudaryta darbo grupė įvertintų pastabas bei pasiūlymus ir pateiktų Komitetui savo išvadas iki š.m. rugsėjo 24 d.

Posėdyje dalyvavo: Kauno rajono, Vilniaus sodininkų bendrijų pirmininkai, Seimo Kaimo reikalų komiteto patarėjas.

Komitetas nusprendė tęsti Žemės reformos įstatymo 8, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo IXP-1902(3) ir Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų” pripažinimo netekusiu galios įstatymo IXP-1903(3SP) projektų svarstymą kitame posėdyje.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Įstatymo dėl 1979 m. tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje (angl. emep) ilgalaikio finansavimo ratifikavimo IXP-2794, Įstatymo dėl 1989 metų Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos sprendimo III/1 (Bazelio konvencijos pakeitimas) ratifikavimo IXP-2795 ir Įstatymo dėl biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo ratifikavimo IXP-2796 projektams.

Komitetas pritarė Aplinkos apsaugos komiteto VII (rudens) sesijos darbo planui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 10.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas