Lietuvos Respublikos Seimas

2003-09-10

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė įstatymo dėl Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos Valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutarties dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą ratifikavimo projektui Nr. IXP-2797

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė:

Įstatymo dėl Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos Valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutarties dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą ratifikavimo projektą Nr. IXP-2797. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė patobulintam ratifikavimo įstatymo projektui. Įstatymo dėl ratifikavimo projekto pirmasis straipsnis papildytas žodžiais: “atsižvelgdamas į tautos 2003 m. gegužės 10 ir 11 d. referendume išreikštą valią bei”. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Gediminas Kirkilas, Europos Komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Generalinis direktorius Petras Auštrevičius bei Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Rytis Martikonis. Derybos su Europos Sąjunga dėl Lietuvos narystės šioje organizacijoje buvo užbaigtos 2002 m. gruodžio 13 d., Lietuvos stojimo į ES sutartis buvo pasirašyta 2003 m. balandžio 16 d. Atėnuose. 2003 m. gegužės 10 - 11 d. privalomajame referendume dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje Lietuvos piliečiai pasisakė už Lietuvos narystę Europos Sąjungoje. Ratifikavus stojimo į Europos Sąjungą sutartį būtų teisiškai įtvirtinti Lietuvos derybų su Europos Sąjunga rezultatai, sąlygos bei įsipareigojimai ir privalomojo referendumo dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje rezultatai. Ratifikuota Stojimo sutartis taps teisiniu Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pagrindu. Stojimo sutartis turi būti ratifikuota esamose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir būsimosiose valstybėse narėse pagal jų konstitucines nuostatas. Stojimo sutartis įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d., jei iki tos datos bus deponuoti visi ratifikavimo dokumentai.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 10.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas