Lietuvos Respublikos Seimas

2003-09-08

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė įstatymo dėl Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos ir Susitarimo dėl 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos XI dalies įgyvendinimo ratifikavimo projektui Nr. IXP-2735

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo dėl Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos ir Susitarimo dėl 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos XI dalies įgyvendinimo ratifikavimo projektą Nr. IXP-2735. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam įstatymo ratifikavimo projektui. Įstatymo ratifikavimo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Vaclov Stankevič bei Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Neris Germanas. 1982 m. gruodžio 10 d. Montego Bėjuje trečiosios jūrų teisės konferencijos metu, buvo priimta Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija. Šis daugiau nei 500 straipsnių dokumentas visapusiškai reglamentuoja valstybių veiklą jūroje, nustato jų teises ir pareigas. Ši sutartis įsigaliojo 1994 m. lapkričio 16 d.. Šiuo metu jos Šalimis yra 141 valstybė. Prisijungusi prie šios sutarties Lietuvos Respublika galės remtis joje nustatytomis progresyviomis jūrų teisės normomis savo santykiuose su kitomis valstybėmis. Konvencija nustato teritorinės jūros, gretutinės zonos, išskirtinės ekonominės zonos, kontinentinio šelfo, atvirosios jūros, kitų jūros erdvių teisinį statusą.

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl administracinės tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje ratifikavimo” projektą Nr. IXP-2777. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam įstatymo ratifikavimo projektui. Įstatymo ratifikavimo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Kęstutis Kriščiūnas bei Finansų ministerijos Ministerijai pavaldžių įstaigų priežiūros skyriaus vyriausia specialistė Vaida Vaičiulienė. Sudariusios šį Susitarimą Šalys įsipareigoja, jog jų muitinių administracijos teiks viena kitai pagalbą, siekdamos užtikrinti tinkamą muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi, užkirsti kelią muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams, vykdyti pažeidimų tyrimą ir su jais kovoti bei informuoti viena kitą apie dokumentus, susijusius su muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymu. Tokio pobūdžio sutartys jau sudarytos ir su Lenkija, Ukraina, Suomija, Švedija, Norvegija, Danija, Nyderlandais, JAV, Rusijos Federacija, Uzbekistanu, Gruzija, Kazachstanu, Baltarusija, Turkija bei sudarytas trišalis susitarimas su Latvija ir Estija.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 08.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas