Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. rugsėjo 8d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

KOMITETO POSĖDIS

2003-09-08

Komitetas, apsvarstęs Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 15, 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2772, nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė.

Komitetas, apsvarstęs Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-2773, nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė.

Komitetas apsvarstęs Teismų įstatymo, Administracinių bylų teisenos įstatymo, Civilinio proceso kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo ketvirtojo skirsnio 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2786, nusprendė įstatymo projektui pritarti.

Komitetas, apsvarstęs Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymą IXP-2713 Gr, nusprendė pritarti Lietuvos Respublikos Prezidento dekrete teikiamam siūlymui Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymą laikyti nepriimtu.

 

Komitetas, apsvarstęs Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2663, nusprendė Projektą atmesti.

2003 m. liepos 4 d. Seimas priėmė Baudžiamojo kodekso 139, 140, 176, 180, 181, 190, 201, 212, 249, 281 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr.IX-1706 (Įsigaliojo nuo 2003 07 25), kuriame Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio redakcija yra patobulinta, atsižvelgiant į svarstomo įstatymo projekto Nr. IXP-2663 siūlomas nuostatas.

Komitetas nesvarstė Seimo darbo Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare koncepcijai ir reikalingiems teisės aktų pakeitimų projektams parengti darbo grupės ataskaitos. Ataskaitos svarstymas numatytas rugsėjo 15 d.

 

 

 

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja

Aidena Jankauskaitė,

2396795
Naujausi pakeitimai - 2003 09 08.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas