Lietuvos Respublikos Seimas

Rugsėjo 8 d. posėdyje

 

Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius pristatė Vyriausybės teiktą Seimo nutarimo projektą "Dėl Lietuvos mokslo tarybos narių paskyrimo". Šeši nariai pasiūlyti Švietimo ir mokslo ministerijos – E.Butkus, B.Juodelė, R.Ališauskienė, Z.Lydeka, V.Butkus, V.Šleinota;

šeši nariai bendru sutarimu deleguoti Lietuvos mokslų akademijos – B.Juodka, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos – J.Antanavičius, Lietuvos mokslo institutų direktorių konferencijos – S.Ašmontas, Lietuvos kolegijos direktorių konferencijos – G.Bražiūnas, Lietuvos mokslo ir studijų institutų senatų (tarybų) pirmininkų konferencijos – B.Kaulakys, Lietuvos mokslininkų sąjungos – V.Gontis; trys nariai bendru sutarimu deleguoti Lietuvos studentų atstovybių sąjungos – G.Valinčius, Lietuvos studentų sąjungos – V.Daujotis, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos – T.Žalandauskas; du nariai bendru sutarimu deleguoti Lietuvos pramonininkų konfederacijos – J.Gecevičius, Lietuvos žemės ūkio rūmų – A.Stancevičių.

penkiolika narių nustatyta tvarka buvo išrinkti mokslo ir studijų institucijose: R.Plečkaitis, A.Pakerys, I.Lukšaitė, V.Nekrošius, S.Vaitekūnas, M.Barkauskaitė, K.Makariūnas, V.S.Laurinavičius, A.L.Telksnys, D.Rastenytė, A.P.Matusevičius, E.Riepšas, A.Lukoševičius, J.Atkočiūnas, A.Žemaitis.

Švietimo ir mokslo ministras informavo, kad ministerija iš teikiamų kandidatų Lietuvos mokslo tarybos pirmininku siūlo VU Chemijos fakulteto Organinės chemijos katedros prof. E.Butkų, o jo pavaduotoju – Lietuvos istorijos instituto vyr.mokslo darbuotoją I.Lukšaitę. Šios kandidatūros buvo aptartos su kitais institucijų deleguotais į tarybos narius kandidatais bendro jų posėdžio pas švietimo ir mokslo ministrą metu. Prof. E.Butkus ir habil dr. I.Lukšaitė su šiuo siūlymu sutiko.

Komiteto nariai diskutavo dėl Lietuvos studentų atstovybių sąjungos ir Lietuvos studentų sąjungos atstovų, kurie nėra studentai, skyrimo Lietuvos mokslo tarybos nariais.

Lietuvos studentų atstovybių sąjungos narys Tomas Šedbaras paaiškino Komiteto nariams, kodėl studentai pasirinko dėstytojus savo atstovais - būtent prof.V.Daujotis ir doc.G.Valinčius geriausiai išreiškia studentų siekį reformuoti mokslo ir studijų sistemą Lietuvoje. Po diskusijų vienbalsiai pritarta Vyriausybės teiktam Seimo nutarimo projektui "Dėl Lietuvos mokslo tarybos narių paskyrimo".

Svarstytas Vyriausybės pateiktas kultūros ministrės Romos Žakaitienės pristatytas Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 173(19), 214(19,20,21,22), 247 (8,9) straipsniais, 214(7) straipsnio pakeitimo ir papildymo, 224 ir 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuriame siūloma transliuotojams, pažeidusiems Visuomenės informavimo įstatymą ar nevykdantiems Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimų, surašyti administracinės teisės pažeidimų protokolus bei skirti pinigines baudas. Šio projekto nuostatos būtų pagrindas sėkmingam nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įgyvendinimui. Be to, projektu siekiama užtikrinti derybinių įsipareigojimų Europos Sąjungai audiovizualinės politikos srityje vykdymą - transliuotojai didesnę dalį laiko turės skirti Europos audiovizualiniams kūriniams, televizijos žiūrovai bus apsaugoti nuo per gausios tabako reklamos, pasąmonę veikiančios ir paslėptos reklamos. Nuspręsta siūlyti pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui pritarti šiam projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas bei Seimo nario P.Jakučionio pasiūlymus.

Svarstyta Žurnalistų etikos inspektoriaus ataskaita, kurią pateikė Romas Gudaitis. Bendru sutarimu nuspręsta siūlyti pagrindiniam Informacinės visuomenės plėtros komitetui pritarti ataskaitai.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 08.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas