Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. rugsėjo 3d. komiteto posėdis

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis

2003-09-03

 

Komitetas svarstė Akcinės bendrovės „Alytaus tekstilė" akcijų įsigijimo ĮSTATYMO PROJEKTĄ IXP-2805

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto vyr. patarėjas A. Kabišaitis pristatė įstatymo projektą ir pažymėjo, kad: Projekto 1 str. 2 d. siūlytina aiškiai numatyti, kad projektu reglamentuojamiems teisiniams santykiams netaikoma Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 str. 3 d. Taip būtų išspręstas galimas dviprasmiškumas.

Projekto 3 str. 2, 3 ir 4 dalys derintinos tarpusavyje, kadangi numatoma, jog akcijoms (projekto 2 d. numato, kad bus įsigyjama ne mažiau 40 566 190 akcijų) įsigyti investuojama ne daugiau kaip vienas milijonas litų. Tačiau tuo pačiu projekto 3 d. įtvirtinama, jog įsigyjamų akcijų kaina nustatoma derybų būdu. Iš įstatymo nuostatų išplaukia, kad derybas riboja skiriama suma. Iš kitos pusės neįmanoma priversti privačių subjektų sudaryti akcijų pardavimo sutartis, todėl įstatyme derėtų spręsti klausimą ar bus įsigyjamos akcijos, jeigu bus parduodamas mažesnis akcijų skaičius.

Komitetas, apsvarstęs įstatymo projektą nusprendė įstatymo projektui iš esmės pritarti, tačiau jį tobulinti atsižvelgiant į šias pastabas:

1) projekto 1 str. 2 d. siūlytina aiškiai numatyti, kad projektu reglamentuojamiems teisiniams santykiams netaikoma Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 str. 3 d., kuri draudžia Valstybės ar savivaldybių turtą investuoti įmonei ar vertybiniams popieriams įsigyti iš fizinių ir privačiųjų juridinių asmenų, taip pat privačiajam juridiniam asmeniui steigti;

2) projekto 3 str. 2, 3 ir 4 dalys derintinos tarpusavyje, kadangi numatoma, jog akcijoms (projekto 2 d. numato, kad bus įsigyjama ne mažiau 40566190 akcijų) įsigyti investuojama ne daugiau kaip vienas milijonas litų, o tuo pačiu projekto 3 d. įtvirtinama, jog įsigyjamų akcijų kaina nustatoma derybų būdu. Iš įstatymo nuostatų išplaukia, kad derybas riboja skiriama suma. Iš kitos pusės neįmanoma priversti privačių subjektų sudaryti akcijų pardavimo sutartis, todėl įstatyme derėtų spręsti klausimą ar bus įsigyjamos akcijos, jeigu bus parduodamas mažesnis akcijų skaičius;

3) projekto 3 str. 3 d. derėtų tobulinti nurodant derybų subjektus;

4) Projekto 3 str. 5 d. 2 p. siūlytina išbraukti.

 

Komitetas svarstė Advokatūros įstatymo projektą IXP-2224, bei Advokatūros įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo projektą IXP-2225

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto patarėja D.Komparskienė pristatė įstatymo projektą, bei klausymų metu iškilusias problemas. Ji pasiūlė komiteto nariams pareikšti nuomonę dėl klausymų metu neapsispręstų pastabų.

Komiteto nariai, apsvarstę Advokatūros įstatymo projektą IXP-2224, bei Advokatūros įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo projektą IXP-2225, išklausę komiteto patarėjų, bei komiteto posėdyje dalyvavusių Teisingumo ministerijos, bei Advokatų tarybos atstovų nuomonės, nusprendė pritarti komiteto patobulintiem įstatymų projektam.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 08.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas