Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. rugsėjo 3 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Akcinės bendrovės "Alytaus tekstilė" akcijų įsigijimo įstatymo projektas IXP-2805.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ("už" balsavo 8, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja: K.D.Prunskienė.

 

2.SVARSTYTA:

Valstybės turto fondo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2331.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento ir Valstybės kontrolės 2003 m. kovo 28 d. rašte Nr.S -(2030-1.9.1)-513 pateiktas išvadas ("už" balsavo 7, "prieš" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

3.SVARSTYTA:

Valstybės tarnybos įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2332.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pateiktą išvadą.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

4.SVARSTYTA:

Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2258.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui projektą patobulinti atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

 

5.SVARSTYTA:

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2259.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui projektą patobulinti atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

 

6. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto darbų Seimo VII (rudens) sesijoje plano aptarimas.

NUSPRĘSTA:

Teikti pasiūlymus Ekonomikos komiteto darbų Seimo VII (rudens) sesijoje plano projektui.

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įmonių įstatymo, jį keitusių bei su juo susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto IXP-2791 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, S.Lapėną, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Viešųjų pirkimų įstatymo 64 ir 65 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto IXP-2789 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-2774 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, A.Vazbį, komiteto patarėją D.Šimkų ir komiteto padėjėją R.Duburaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas Viešųjų įstaigų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2778 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, S.Lapėną ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

11.SVARSTYTA:

Pasirengimas Seimo nutarimo "Dėl 2001-2002 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" projekto IXP-2790 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

12-13.SVARSTYTA:

Pasirengimas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163, 163(1), 163(9), 163(13), 189, 224, 235(1), 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 99(8), 171(5) straipsniais įstatymo projekto IXP-2765 ir Baudžiamojo kodekso 212 straipsnio papildymo bei Kodekso papildymo 205(1) straipsniu įstatymo projekto IXP-2766 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, V.Martišauską ir patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

14.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įstatymo dėl Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutartį dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą ratifikavimo projekto IXP-2797 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, J.Veselką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko Aviacijos įstatymo 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2659 klausymai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 04.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas