Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS Dėl diplomatinės tarnybos saugumo

 2003 rugsėjo 03 d. Nr. 9

Vilnius

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 2003 m. rugsėjo 03 d. posėdyje, dalyvaujant komiteto pirmininkui Alvydui Sadeckui, komiteto pirmininko pavaduotojui Algiui Kašėtai, komiteto nariams Nijolei Steiblienei, Rasai Juknevičienei, Algimantui Matulevičiui, Nikolajui Medvedevui, Giedrei Purvaneckienei, komiteto vyr. patarėjui Deiviui Valiuliui, padėjėjai Astai Šatkauskaitei, o taip pat Užsienio reikalų ministrui Antanui Valioniui, Valstybės saugumo departamento (VSD) gen. direktoriui Mečiui Laurinkui, Valstybės saugumo departamento gen. direktoriaus pavaduotojui Dainiui Dabašinskui svarstė diplomatinės tarnybos saugumo klausimą.

Komitetas, įvertinęs pateiktą medžiagą ir išklausęs Komiteto narių nuomones, konstatuoja:

Diplomatinėje tarnyboje toliau reikia įgyvendinti su saugumo stiprinimu susijusias priemones.

Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis savalaikiai ir principingai reagavo į VSD pateiktą informaciją apie valstybės tarnautojus, kurių veikla kėlė realią grėsmę diplomatinės tarnybos saugumo užtikrinimui.

VSD kartu su kitomis teisėsaugos institucijomis reiktų išnaudoti ikiteisminio ir tolimesnio operatyvinio tyrimo galimybes ir nustatyti nusikalstamos veikos buvimą ar nebuvimą diplomatų veikloje.

Pažymėtina, kad nors Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 2003 m. birželio 23 d. sprendime Nr. 7 RN pasiūlė Vyriausybei paspartinti “Diplomatinės tarnybos institucijų saugaus funkcionavimo užtikrinimo programos” rengimą ir, atsižvelgiant į minėtą siūlymą, Ministras Pirmininkas 2003 m. liepos 1 d. priėmė atitinkamą potvarkį, tačiau iki šiol programos rengimas nepaspartėjo. Komitetas taip pat pastebi, kad rengiamoje programoje reikėtų spręsti platesnį su diplomatinės tarnybos saugumo užtikrinimu susijusių klausimų ratą.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Vyriausybei:

Užtikrinti, kad “Diplomatinės tarnybos institucijų saugaus funkcionavimo užtikrinimo programa” būtų kuo greičiau suderinta su suinteresuotomis ministerijomis ir priimta, o taip pat būtų numatyti reikiami biudžetiniai asignavimai 2004 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte šios programos įgyvendinimui.

 Užsienio reikalų ministerijai:

Stiprinti Užsienio reikalų ministerijos (URM) vidaus tyrimo veiklą bei ieškoti galimybių plėsti URM apsaugos skyrių;

Tobulinti vizų išdavimo tvarką Lietuvos Respublikos konsulinėse įstaigose, kad būtų pašalintos sąlygos piktnaudžiauti tarnyba;

Aktyviau naudotis Korupcijos prevencijos įstatymo suteikiama teise gauti teisėsaugos institucijų turimą informaciją, apibūdinančią valstybės tarnautojo patikimumą, spręsti klausimą dėl institucinės URM kovos su korupcija programos parengimo.

Valstybės saugumo departamentui:

Patikrinti kaip laikomasi valstybės paslaptį sudarančios informacijos įslaptinimo, naudojimo, saugojimo bei išslaptinimo nustatytos tvarkos LR diplomatinėse atstovybėse bei konsulinėse įstaigose;

Rengiamoje “Diplomatinės tarnybos institucijų saugaus funkcionavimo užtikrinimo programoje” daugiau dėmesio skirti ne tik fiziniam diplomatinių atstovybių saugos užtikrinimui, bet ir personalo patikimumo klausimams.

Komiteto pirmininkas Alvydas Sadeckas

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 03.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas