Lietuvos Respublikos Seimas

Nederlingų žemių šeimininkai nebus skriaudžiami

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta š. m. liepos 22 d. susitiko su Žemės ūkio ministerijos valstybės sekretoriumi Vidmantu Kanopa ir aptarė einamuosius žemės ūkio klausimus.

Komitetas gavo Varėnos, Trakų, Vilniaus rajonų žemdirbių, kurie ūkininkauja nederlingose žemėse, skundus, kad šiemet jiems numatoma dvigubai sumažinti tiesiogines išmokas už grikių ir rugių deklaruotus pasėlius.

Praėjusiais metais už grikių deklaruotą pasėlių hektarą buvo mokama 400 litų tiesioginių išmokų, o už rugius atitinkamai - 200 litų.

Komitetas atkreipė Žemės ūkio ministerijos dėmesį į tai, kad pasibaigus pasėlių plotų deklaravimui šios problemos sprendimas užsitęsė ir žemdirbiams, ūkininkaujantiems nederlingose žemėse, ženklus tiesioginių išmokų sumažinimas prieštarauja Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo nuostatoms

Valstybės sekretorius V. Kanopa patikino, kad palankia linkme žadama išspręsti grikių ir rugių augintojams tiesioginių išmokų klausimą.

Susitikime aptartos šių metų derliaus grūdų supirkimo pagerinimo priemonės. Numatoma sustiprinti grūdų pardavimo rinkų paiešką, aptartos galimybės anksčiau priimti grūdus saugojimui, nutarta plačiau aiškinti žemdirbiams apie galimybes įkeisti savo grūdus, pagal Licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymą, ir gauti iš komercinio banko palankiomis sąlygomis trumpalaikę paskolą apyvartinėms lėšoms.

Atkreiptas Žemės ūkio ministerijos dėmesys į tai, kad neskiriamos tiesioginės išmokos tiems pieno gamintojams, kurie tiekia pieną vaikų darželiams, mokykloms, parduoda turguje, nors šis pieno kiekis įeina į suderėtą su ES bendrą šalies pieno kvotą. Taip pat, neskiriamos numatytos lėšos pieno gamintojų pajamų palaikymui toms pieno perdirbimo įmonėms, kurios šiais metais pradėjo savo gamybinę veiklą.

Aptarti ir sekančių metų darbo planai siekiant įsisavinti ES struktūrinius fondus. Žemės ūkio ministerijos specialistai kaimo plėtrai įgyvendinti rengia Nacionalinį kaimo plėtros planą, kuris apims 7 priemones ir jas reikia galutinai parengti iki šių metų pabaigos. Lieka labai nedaug laiko, todėl reikia pagerinti kaimo gyventojų švietimą, kad jie galėtų gauti investicinę bei kompensacinę paramą, žinotų ES standartus ir keliamus reikalavimus.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2003 07 23.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai  >   2003 metai

LR Seimas