Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas mezga tampresnius Lietuvos ir Ispanijos ryšius

Antrąją vizito Ispanijoje dieną Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su Ispanijos Senato Pirmininku Juan Jose Lucas Jiménez, Europos reikalų ministru Ramon de Miguel y Egea, Ispanijos policijos generaliniu direktoriumi Augustin Diaz de Mera Garcia-Consuegra, dalyvavo Lietuvos ir Ispanijos sutarties dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo pasirašymo ceremonijoje Ispanijos užsienio reikalų ministerijoje, aplankė Lietuvos ambasadą Madride.

Vizito metu Seimo Pirmininkas domėjosi Ispanijos patyrimu įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas ir užtikrinant jų suteikimo skaidrumą, valstybės institucijų bendradarbiavimo mechanizmu tvarkant su naryste susijusius Europos Sąjungos reikalus, aptarė kitus aktualius Lietuvos ir Ispanijos dvišalio bendradarbiavimo klausimus, narystės Europos Sąjungoje ir NATO perspektyvas.

Susitikimuose Seimo Pirmininkas išreiškė viltį, kad Lietuvos ir Ispanijos kontaktai Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir NATO taps kur kas glaudesni, atsiras naujų, iki šiol neatrastų bendradarbiavimo formų. „Mūsų valstybės vis labiau supranta ir atranda viena kitą ir, nors kalba skirtingomis kalbomis, daugelį dalykų matuoja jau tais pačiais matais, vis tvirčiau brėždamos naujas bendradarbiavimo gaires“, iškilmingoje dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties pasirašymo ceremonijoje pabrėžė Lietuvos parlamento vadovas.

Ispanijos Senato Pirmininkas Juan Jose Lucas Jimenez patikino, kad Lietuva turi neabejoti narystės Europos Sąjungoje nauda. „Manau, kad Europa Lietuvai padės daug, kaip padėjo ir Ispanijai“, - pabrėžė jis.

Europos reikalų ministras Ramon de Miguel u Egea akcentavo, kad įstojusi į Europos Sąjungą, Lietuva jau po dviejų narystės metų galės tikėtis Ispanijos darbo rinkos atsivėrimo.

Pirmadienį Madride Seimo Pirmininkas susitiko su Ispanijos Kongreso Gynybos reikalų komiteto pirmininku Rogelio Baon Ramirez, Užsienio reikalų komiteto pirmininku Jesus Maria Posada Moreno. Ispanijos gynybos ministru Federico Trillo, Žemės ūkio ministru Arias Canete.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2003 07 22.
Gintarė Juodėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko vizitai užsienyje

LR Seimas