Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio, A. Griciaus, E. Maldeikio komandiruotė į Belgijos Karalystę ( 2003 07 8 -11)(Griciaus)

2003 m. liepos 9-10 dienomis dalyvavau Europos Sąjungos Konvento dėl Konstitucinės sutarties baigiamuosiuose posėdžiuose Briuselyje.

ELDR frakcijos posėdyje, kuriame buvo svarstomos paskutinės pataisos Konstitucinės sutarties projekto III ir IV dalims, pasisakiau prieš kvalifikuotos daugumos balsavimo procedūros išplėtimą Bendros užsienio ir saugumo bei saugumo ir gynybos politikos klausimais. Posėdžio metu taip pat pritariau ES simbolių įvardijimui Konstitucinės sutarties baigiamosiose nuostatose. Frakcijoje taip pat buvo svarstoma kaip ES valstybių nacionaliniai parlamentai turėtų bendradarbiauti Konstitucinės sutarties ratifikavimo metu ir po jos įsigaliojimo.

Nacionalinių parlamentų atstovų pasitarime buvo svarstomos paskutinės pataisos Konstitucinės sutarties III ir IV dalims. Dėl simbolių buvo išsakytos skirtingos nuomonės, taip pat svarstyta būtinybė minėti juos konstitucijoje. Buvo diskutuojama ir apie nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą. Kalbant apie būsimą Tarpvyriausybinę konferenciją (TVK) dauguma pasisakiusiųjų akcentavo parengto projekto subalansuotą valdžios institucijų sąrangą ir sprendimų priėmimo procedūrinį mechanizmą, kurį pažeidus bus apsunkintas jo ratifikavimas nacionaliniuose parlamentuose. Dėmesys atkreiptas ir į tai, kad nacionaliniai parlamentai turi atidžiai stebėti kokia vyriausybių pozicija bus išsakoma TVK.

Paskutiniame nacionalinių parlamentų atstovų posėdyje nemaža dalis parlamentarų savo kalbose minėjo įdomią ir naudingą patirtį, įgytą Konvento metu bendradarbiaujant su kitų šalių, o ypatingai su būsimų ES valstybių parlamentarais. Su gailesčiu buvo konstatuota, kad konventui nepavyko konstitucinės sutarties projekte įtvirtinti daugiau skaidrumo. Įdomu, kad niekas savo pasisakymuose neprisiminė 6 mėnesius pirmininkavusios Graikijos parlamentarų vaidmens Konvente.

Plenariniame Konvento posėdyje (2003 07 10) jo prezidentas Žiskar de Estenas pareiškė, kad prezidiumas, posėdžiavęs iki išnaktų, praktiškai pritarė beveik visoms parlamentarų išsakytoms pastaboms III ir IV Konstitucinės sutarties dalyse. Jis su jumoru pastebėjo, kad geriausią Konstitucinės sutarties projekto dalį sudaro 4/5 straipsnių, perkeltų iš anksčiau veikusių sutarčių, nors ir kiti straipsniai, priimti konsensuso būdu, prezidento manymu, nėra jau tokie blogi. Posėdžio metu buvo išsakyta ir kritinių pastabų., tokių kaip: Europoje kuriame “supervalstybė”, nacionaliniai parlamentai praranda daugiau teisių nei įgyja Europarlamentas, valdymas ES nėra demokratiškas, trūksta skaidrumo ir t.t.

Baigiamaisiais posėdžiais Konventas baigė savo darbą, o tolimesnis ES Konstitucijos likimas perduotas į TVK rankas.

Seimo narys

Algirdas Gricius

2003 07 14
Naujausi pakeitimai - 2003 07 18.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas