Lietuvos Respublikos Seimas

S. Burbienės komandiruotės į Prancūzijos Respubliką (2003 06 19-21) ataskaita

ET PA Ekonominių reikalų ir plėtros komiteto posėdis vyko Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) patalpose ir buvo skirtas aptarti jos veiklai ir apsvarstyti kolegos iš Lenkijos p. A. Vieloveiskio paruoštą pranešimą šia tema.

OECD dažnai vadinama turtingiausių valstybių klubu, dalyvavimas jo veikloje valstybei suteikia prestižo bei padidina jos įtaką tarptautinėje bendruomenėje. OECD priklauso 30 valstybių, sukuriančių 2/3 pasaulio BVP. Lietuva pernai rugsėjo mėnesį oficialiai pasiprašė būti priimama į šią organizaciją pilnateise nare (nuo 1999 metų Lietuva yra stebėtoja). Pati OECD organizacija turi šiek tiek akademinį atspalvį, ten dirba geriausi specialistai iš įvairių šalių, o valstybių lyderiai susirenka ne derėtis dėl ko nors, bet aptarti naujausių ekonominės plėtros tendencijų. Svarstomos pačios įvairiausios problemos, tiek makroekonominės, tiek socialinės, skelbiamos apžvalgos ir prognozės, rengiamos statistinių duomenų lentelės ir grafikai, jie analizuojami ir t.t. Organizacijos skelbiamos idėjos dažnai būna žingsnis priekyje prieš vykdomą praktiką. Tačiau sprendimai nėra privalomi, tai yra susitarimo reikalas. Šiuo metu pagrindinė veiklos kryptis tausojanti plėtra (sustainable development), rekomendacijų šiuo klausimu ruošimas.

Kol kas Lietuva yra tik stebėtoja ir gali dalyvauti tik kai kuriuose posėdžiuose ir ne visa informacija jai yra prieinama.

Tikiuosi, kad kai šis tradicinis ETPA Ekonominių reikalų ir plėtros komiteto posėdis vyks kitais metais, Lietuva bus pilnateisė OECD narė.

Seimo narė Sigita Burbienė
Naujausi pakeitimai - 2003 07 16.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas